Burgemeester Herdenking oud-raadslid Fenny Hoepelman-Pronk

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadhuis, 1 juni 2017

Leden van de raad, leden van het college, mijnheer Benjamin Hoepelman, dames en heren,

Op 24 april ontvingen wij het bericht dat mevrouw Fenny Hoepelman-Pronk is overleden, in een tamelijk ver verleden lid van deze gemeenteraad, namelijk tussen 1969 en 1974.

Zij begon in 1969 als raadslid voor de PSP. Een jaar later sloot deze partij zich aan bij andere progressieve partijen tot het Progressief Akkoord oftewel PAK.

Mijn voorganger burgemeester Vonhoff roemde bij haar afscheid de manier waarop mevrouw Hoepelman was opgetreden als woordvoerder cultuur. Maar voegde daaraan toe dat zij bijdragen had geleverd op een verrassend breed terrein, bijvoorbeeld ook woningbouw, stadsontwikkeling en een goed milieu. Tot slot vermeldde hij de overtuiging waarmee zij haar raadswerk had gedaan en de eigen toon die zij had weten te vinden.

Illustratief is dat haar eerste grote bijdrage in het raadsdebat (op 9 oktober 1969) een pleidooi was voor de gekozen burgemeester. Haar tweede bijdrage, een maand later, een tegelijk optimistisch en realistisch betoog over de 6000 (zoals ze toen nog heetten) gastarbeiders die Utrecht toen telde.

Mevrouw Hoepelman verliet de raad in 1974 wegens een verhuizing naar Wijk bij Duurstede. Daar bouwde zij onder meer een grote reputatie op als musicus en pianodocente en is zij op 24 april 2017 op 91-jarige leeftijd overleden. In de rouwadvertentie in de krant wordt haar passie voor muziek genoemd. Graag een moment van stilte ter nagedachtenis aan dit bijzondere raadslid.