Burgemeester Herdenking oud-raadslid Frans Huijsmans

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Stadhuis, 6 juli 2017

Leden van de raad, leden van het college, mevrouw Huijsmans, oud-collega’s, dames en heren,

Vandaag herdenken wij twee mensen. In de eerste plaats de heer Frans Huijsmans, die op 29 maart op 83-jarige leeftijd is overleden. In 1966 werd hij gekozen tot gemeenteraadslid voor de KVP. Zijn eerste toespraak in de raad, ruim een maand na zijn aantreden, ging over de bouw van woningen in Overvecht-Noord en op Kanaleneiland. Die bouw was nodig in verband met de grote woningnood.

In 1968 maakte de heer Huijsmans deel uit van een afsplitsing van de KVP, de Groep Roovers. Dat was een groep van drie KVP-fractieleden die voor de gemeente een strenger begrotingsbeleid voorstonden dan de meerderheid van de KVP-fractie. De drie vormden eerst een eigen fractie onder leiding van de heer Roovers. Eind 1968 verlieten de drie raadsleden de gemeenteraad onder druk van de landelijke KVP. Het is een hoofdstuk uit de politieke geschiedenis van Utrecht, dat het verdient nog eens door een historicus beschreven te worden. Die dan ook meteen kan vaststellen dat de ideeën van dit drietal over begrotingsdiscipline later tamelijk normaal zijn geworden. Voor de heer Huijsmans betekende deze afloop het einde van een korte politieke loopbaan in de gemeentepolitiek. Wel maakte hij zijn termijn vol als lid van Provinciale Staten.

Toen de kinderen van het echtpaar Huijsmans werden geboren, besloot de heer Huijsmans de politiek te verlaten en werkte hij vele jaren als financieel adviseur bij diverse ministeries in Den Haag. Ook na zijn pensionering bleef hij op dit gebied actief.

Graag, dames en heren, een moment van stilte ter nagedachtenis aan dit bijzondere oud-raadslid.