Burgemeester Herdenking oud-raadslid Machteld Versnel-Schmitz

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Stadhuisplein, Stadhuis, 19 september 2019
 
Leden van de raad, leden van het college, beste mensen, en in het bijzonder, hier aanwezig vanavond: beste Hans, familie, vrienden, bekenden en oud-collega’s (ik zag onder anderen Herbert, Alice, Gerard, Lies, Willy en mijn ambtsvoorganger) van Machteld.

Vanavond staan we stil bij het overlijden, op 78-jarige leeftijd, van mevrouw Machteld Versnel-Schmitz op 29 juli. Machteld was één van de eerste leden van D66 en stond aan de wieg van de Utrechtse afdeling van D66. Namens deze partij was ze gemeenteraadslid in Utrecht van 1970 tot 1974, en van 1982 tot 1986. Ze was fractievoorzitter van 1971 tot 1974 en van 1982 tot 1986. Daarnaast was zij in die twee periodes - geen idee wat dat was of is - ‘plaatsvervangend’ wethouder.
 
‘Een Bilthovens meisje met een hart voor Utrecht’ werd Machteld genoemd.  En hoe… Het aantal commissies waar ze lid van was, is bijna niet te tellen. Van verkeerszaken tot cultuur en van financiën tot volksgezondheid: je kon Machteld met recht een Utrechtse politieke duizendpoot noemen. Machteld maakte zich sterk voor monumenten – zij stemde begin jaren ‘70 als enige tegen de sloop van De Utrecht –
 en maakte zich sterk voor de groene ruimte in de stad en energiebesparing. Jaren voor de Warmetruiendag pleitte Machteld al voor een ‘kledinglaagje meer en een graadje minder’...
 
Machteld stond in Utrecht bekend als hardwerkend, sociaal en communicatief. En dan is het een kwestie van tijd dat je kwaliteiten ook buiten onze stad worden opgemerkt. Machteld was lid van de Provinciale Staten van Utrecht. En na haar tweede termijn in de gemeenteraad werd ze lid van de Tweede Kamer. Ze werkte daarna voor Natuurmonumenten. Utrecht bleef Machtelds stad: ze was lange tijd verbonden aan het Universiteitsmuseum, dat ze altijd een warm hart toedroeg. In 1979 verhuisde zij met Hans en de kinderen voor enige jaren naar het verre Indonesië. Maar ze kwam op tijd terug om zich in 1982 kandidaat te kunnen stellen  Voor de Utrechtse gemeenteraad. Je kreeg Machteld Versnel wel uit de Domstad, maar de Domstad niet uit Machteld Versnel…
 
De laatste jaren liet haar gezondheid Machteld in de steek, maar zelfs toen bleef ze betrokken bij Utrecht - haar stad. Geef graag het woord aan Ellen Bijsterbosch namens de D66 gemeenteraadsfractie, waarna ik om een moment van stilte zal vragen ter herinnering aan dit bijzondere gemeenteraadslid.

Uw mening