Burgemeester Herdenking oud-raadslid Paul van Assem (in raad)

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadhuis, 9 februari 2017

Leden van de raad, leden van het college, dames en heren,

Ons bereikte het bericht dat op 27 januari op 82-jarige leeftijd de heer Paul van Assem is overleden, tussen 1970 en 1973 lid van de gemeenteraad voor de KVP.

De heer Van Assem was bouwkundig ingenieur van beroep en van die kennis en ervaring heeft ook de raad geprofiteerd. Zijn vuurdoop in de raad was al enkele weken na zijn aantreden, en betrof de voorbereidingen op de bouw van Muziekcentrum Vredenburg. Aan de orde was de keuze tussen de plannen van twee architecten en de heer Van Assem wees er terecht op dat de keuze die zou worden gemaakt iets anders was dan de bouw van een gemiddeld bedrijfsgebouw en dat je er als stad wel tientallen jaren mee moest doen.

Openbare werken en volkshuisvesting bleven zijn specialiteit, ook in de betreffende raadscommissie. En in zekere zin ook nadat hij wegens verhuizing uit Utrecht in 1973 voortijdig uit de raad stapte. Burgemeester Van Tuyll complimenteerde hem als een prettig en kritisch raadslid. Zelf roemde hij bij zijn afscheid de sfeer van vriendschap en menselijke verhoudingen in de raad, die bijdroeg tot de oplossing van de politieke meningsverschillen.

Na zijn vertrek uit de raad heeft de heer Van Assem zich geconcentreerd op zijn werk als bouwkundig ingenieur bij het bureau Op ten Noort-Blijdenstein, waar hij al in 1959 in dienst was getreden. En met succes: vanaf 1983 tot zijn pensioen in 1994 was hij één van de  directeuren van het bedrijf. Zijn specialisme waren bedrijfsverplaatsingen, bijvoorbeeld van de grote textielbedrijven in het oosten van het land, die vaak in of nabij binnensteden stonden. Uit betrouwbare bron hoorden wij dat de heer Van Assem in zijn werk een echte regelaar en een gedreven rekenaar was met commercieel instinct.

De ceremonie van zijn crematie, afgelopen zaterdag, was door hemzelf geregisseerd. Nadat hij tot de conclusie was gekomen dat hij met zijn ernstige ziekte. niet verder wilde leven.

Wij herinneren ons in hem een kortstondig, maar waardevol en deskundig raadslidmaatschap. Ter nagedachtenis aan Paul van Assem graag een moment van stilte.