Burgemeester Herdenking oud-raadslid Rinus van Reenen

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Raadszaal Stadhuis, 9 mei 2019

Leden van de raad, leden van het college, beste mensen, en in het bijzonder, hier aanwezig vanavond: Johan, Netty, Theo, Tineke, Gijs, Brigitte, Bas, naasten van Rinus,

Vanavond heb ik de verdrietige taak om stil te staan bij het overlijden, op 74-jarige leeftijd, van de heer Rinus van Reenen op 6 februari. Van januari 2001 tot en met juli 2003 zat de heer Van Reenen, namens Leefbaar Utrecht, in de Utrechtse gemeenteraad. Ik heb hem destijds als collega van nabij meegemaakt.

Rinus stond bekend als een kritisch volksvertegenwoordiger. Een zeer betrokken raadslid ook, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening. Hij was een vriendelijke man die zich met hart en ziel inzette voor de ‘nieuwe’ politiek die Leefbaar Utrecht wilde realiseren. Rinus voelde zich betrokken bij Utrecht en de Utrechters. Vooral bij die mensen die volgens hem door de ambtelijke molens vermalen dreigden te worden. Rinus was een man met een groot sociaal hart. En hij was niet vies van een beetje zelfspot – een mooie eigenschap in de politieke arena.

Toch vond Rinus het moeilijk zich in die arena staande te houden. Hij had soms moeite met het politieke spel. Dat je als collegepartij soms compromissen moet sluiten, die op gespannen voet staan met de het partijprogramma en jouw eigen idealen vond hij moeilijk te verteren. Dat druiste in tegen zijn principes. Rinus verliet daarom zijn partij en de Utrechtse politiek voortijdig. In plaats van als eenmansfractie verder te gaan in de raad, wat veel sommige doen, stelde hij zijn raadszetel ter beschikking aan iemand anders. Daar kreeg Rinus veel waardering voor. Het tekent iemand die niet uit is op eigen politiek gewin, maar een ander de kans en het podium gunt. Rinus was naast een bevlogen persoonlijkheid met een groot hart voor Utrecht, ook gewoon, een prettig mens.

Graag een moment van stilte ter herinnering aan een bijzonder raadslid.

Uw mening