Burgemeester Herdenking oud-raadslid Willeke Sanderink

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Stadhuis, 2 november 2017

Leden van de raad en van het college, lieve familie, geachte aanwezigen,

Hierbij vraag ik aandacht voor het trieste bericht dat op 27 juli op 64-jarige leeftijd Willeke Sanderink-Koedam is overleden, van eind 2002 tot begin 2006 lid van onze gemeenteraad voor Leefbaar Utrecht.

De manier waarop zij ooit in de gemeenteraad belandde, is bijzonder te noemen. Zij was namelijk de tandarts van Henk Westbroek en hij had haar in een paar goede gesprekken voor de lokale politiek weten te interesseren. Toen ik haar vrij recent thuis in Haaften bezocht kon Willeke er zeer smakelijk over vertellen. Een leuk mens was het.

Zoals bekend, boekte Leefbaar Utrecht in 1998 en 2000 enorme verkiezingswinsten. Toen er in 2002 een raadszetel vrij kwam, werd mevrouw Sanderink tot haar eigen verrassing raadslid.

Gevolg was allereerst (hoorde ik uit betrouwbare bron) dat de tandheelkundige zorg voor leden van de Leefbaar-fractie een hoge vlucht nam. Willeke Sanderink zette zich, vooral op het niveau van de raadscommissie, ook als raadslid actief in, met name voor de portefeuille sport. Ook al speelde destijds haar ziekte al op, zij bleef optimistisch en deed haar raadswerk met plezier.

Na haar aftreden in 2006 bleef zij nog vele jaren als tandarts actief. In 2014 dwong haar gezondheid haar zowel haar praktijk te beëindigen als haar voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen. Een voorzitterschap dat zij, aldus de vereniging, vele jaren op een inspirerende manier heeft vervuld. Ik wens Willekes gezin en naaste familie - Gerard, Dirk-Jan & Lilian, Kasper & Susanne - heel veel sterkte. Ter nagedachtenis aan Willeke Sanderink vraag ik u om een moment van stilte.