Burgemeester Hoogste punt nieuwbouw Sociëteit 'De Vereeniging'

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Sociëteit 'De Vereeniging', 6 november 2017

Geachte aanwezigen, leden van De Vereeniging,

Al 148 jaar een begrip ... Voor mij als 'lid op verzoek' - geen idee wat dat inhoudt - is het een grote eer dat u juist mij heeft gevraagd om uw 148ste verjaardag enige extra luister bij te zetten. Hier op deze plek in de kou, in het donker. Een verjaardag die samenvalt met het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw. Oneerbiedig gezegd: dat ‘ding’ in de tuin.

Ik heb begrepen dat de ontwikkeling daarvan en het hele voortraject niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Een lekkage maakte de verbouwing noodzakelijk. Maar zo’n ingreep is nooit eenvoudig in het hart van een stad die meer dan 800 jaar bestaat. Het vraagt om veel overleg, inlevingsvermogen, begrip, geduld en vertrouwen van alle betrokkenen. En uiteraard de wil om er samen uit te komen. Met een oplossing die recht doet aan alle partijen.

Dat is uiteindelijk ook gelukt. U hebt hiervoor onder meer intensief samengewerkt met de omwonenden. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van de gemeenschapszin die in feite ook het wezen van de sociëteit is. Ik herhaal: de gemeenschapszin die uw wezen en ziel is, toch?

Een sociëteit die voor velen van u, schat ik in, een soort tweede thuis is geworden. Een plek waar je je prettig voelt, tot rust komt, jezelf kunt zijn en waar aangename vaste gewoonten bestaan.

Daarnaast een plaats voor ontmoeting, ontwikkeling en vooruitgang. Waar je niet alleen bestaande vriendschappen koestert, maar ook nieuwe begint. Waar je nieuwe ideeën en inzichten met elkaar en met gastsprekers deelt, bespreekt en bediscussieert. Uiteraard in goede  harmonie en bij voorkeur vergezeld van een glas en een goed maal. Dat gebeurt hier al vele jaren en zal nog lang blijven gebeuren. Want de nieuwbouw legt een mooi fundament voor de toekomst.

Ik wens u allen een mooie voortzetting van uw verjaardag toe en op naar de 149, 150 en zo verder. Ik heb gezegd.