Burgemeester Jubileumbijeenkomst 10 jaar stichting Move

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Schooneggendreef, 8 oktober 2019

Majesteit,
Medewerkers, bestuursleden en partners van stichting Move,
beste mensen, jongens en meisjes,

Goed om stil te staan bij 10 jaar stichting Move. Ben er uiteraard trots op dat dit initiatief in Utrecht is ontstaan, maar het bleek zo’n goed idee te zijn dat de stichting al snel na de oprichting in beeld kwam bij het Oranje Fonds. “De beste uitvinding sinds het gesneden brood”, noemden ze het. En binnen een week wilden ze een plan ontvangen voor een landelijke uitrol. Dat lukte, het plan werd beloond met een subsidie en de rest is geschiedenis.

Inmiddels is de stichting actief in 10 studentensteden, zijn er meer dan 450 projecten op basisscholen gedraaid en 2500 studenten ingezet.

Het idee is even simpel als briljant. De gedachte is dat kinderen meer kunnen dan ze denken. Dat moeten ze wel eerst ervaren. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Daarom koppelt Move deze kinderen aan studenten, die hen helpen iets moois voor elkaar te krijgen in hun eigen buurt. Zo ontdekken kinderen wat ze waard zijn.

Een mooi voorbeeld vond ik het project van groep 7 van basisschool Jules Verne. Deze kinderen vonden  dat de bewoners van de wijk Ondiep, hier in Utrecht, wel wat meer contact met elkaar zouden kunnen hebben. Dat leverde een prachtig project op dat begeleid werd door studenten van gezelligheidsvereniging Veritas. Zij hielpen bij het opzetten en de organisatie van het project, maar de kinderen mochten ook kennis maken met de vereniging. Dat bleek erg leerzaam te zijn.

Want zo leerden de kinderen bijvoorbeeld dat je altijd met je linker pink moet aanbellen bij de deur van de sociëteit. En dat deze studenten niet klappen na een voorstelling, maar gezamenlijk roepen: ‘driewerf hulde: hulde, hulde, hulde!’ Dat vonden deze kinderen zo interessant, dat ze sindsdien niet anders meer gedaan hebben in de klas.

Uiteindelijk kwam er een feest voor de hele buurt en lieten de kinderen van groep 7 in diverse optredens hun talenten zien, van trampoline springen tot en met karatekunsten.

Op deze manier zijn er alleen al in 2018, 23 projecten opgezet in Utrecht waarbij kinderen én studenten zich hebben ingezet voor de verbetering van hun eigen leefomgeving. Van een fruitfestival voor ouderen tot en met een high-tea voor mensen bij het Leger des Heils.

Ik ben ervan overtuigd dat al deze projecten, groot en klein, een geweldige impact hebben. Want in een tijd waarin het soms lijkt dat iedereen in zijn eigen bubbel leeft en polarisatie op de loer ligt, is het zo belangrijk dat er juist wel contact is tussen verschillende groepen in de samenleving, in de stad.

Uit iedere aanpak en elk onderzoek komt steeds weer hetzelfde resultaat: contact met elkaar is van cruciaal belang. En juist dat is het doel van de projecten van Stichting Move en dat levert iedereen wat op. Bewoners, studenten, kinderen én een tevreden burgemeester. Daarom zeg ik ook: ‘Driewerf hulde: hulde, hulde, hulde!’

Van harte gefeliciteerd met het 10-jarige bestaan van stichting Move en hoop dat er nog vele mooie projecten zullen volgen.

Dank u wel.

Uw mening