Burgemeester Koninklijk bezoek lustrum Bartholomeusgasthuis

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Bartholomeusgasthuis, 24 augustus 2017

Majesteit, commissaris, bewoners, gasten, relaties, medewerkers en vrijwilligers van het Bartholomeusgasthuis,

Uniek om u te mogen verwelkomen bij een instituut dat 650 jaar bestaat. Dat niet alleen ouderen huisvest, maar zelf ook een 'krasse knar' is geworden.

We zijn in Utrecht, een stad die zelf inmiddels 895 jaar bestaat, wel wat gewend. Maar zelfs hier zijn er maar weinig instituties die deze leeftijd bereiken. En daarbij zo jong blijven.

Na onderdak voor pelgrims en dakloze armen, verblijf voor behoeftige zieken en 'gewoon' ziekenhuis te zijn geweest, is het Bartholomeusgasthuis sinds 1928 woonzorgcentrum. Een heel bijzonder woonzorgcentrum met diepe wortels in de stad en in de wijk. Dat heeft u in de tentoonstelling kunnen zien.

Dat het Bartholomeusgasthuis ook na 650 jaar nog altijd zo jong van hart is, heeft er misschien mee te maken dat het gasthuis altijd is blijven openstaan voor nieuwe inzichten op het gebied van ouderenzorg en -welzijn. Juist vandaag is dat van betekenis. Nu er in politiek en samenleving zo intensief wordt gediscussieerd over onze voorzieningen voor ouderen. Utrecht heeft met het Bartholomeusgasthuis niet alleen een sieraad binnen de  stadsgrenzen door zijn lange geschiedenis, maar ook door zijn rol op dat gebied in het hier en nu.

Namens de stad feliciteer ik het Bartholomeusgasthuis van harte met zijn verjaardag. We zijn dankbaar voor uw komst, Majesteit, en ik wens een ieder een feestelijke en aangename ontmoeting.