Oud-burgemeester Jan van Zanen Lancering Cyber24 tijdens congres 15-jarig CCV

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Mereveld, 27 juni 2019


Beste mensen, welkom in Utrecht,

Dank mevrouw (Elisabeth) van den Hoogen en meneer (Patrick) van den Brink, voor uw aardige woorden. 15 jaar CCV en de burgemeester krijgt een cadeau... Dank voor de fraaie koffer en ...u hoort mij niet klagen. Het is altijd handig om vlak voor de vakantieperiode aanbreekt een koffer te krijgen. Zeker wanneer deze bijdraagt aan je veiligheid…

Beste mensen,

Toen ik net naar de film keek, voelde ik mij oud en jong tegelijk. Oud, vanwege de snelle en moderne montage en muziek. Maar ook jong want het gaat over de huidige tijd… In Utrecht gaan we graag met onze tijd mee. We omarmen nieuwe digitale mogelijkheden als iets heel vanzelfsprekends. Maar: al die slimme snufjes brengen ook uitdagingen met zich mee… Moeten we een scherp oog voor houden. Blijven houden… Daarom heeft de gemeenteraad in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 'Een Veiliger Digitale Stad' als een van de ambities opgenomen. 

Daarin kijken we kritisch naar de digitale weerbaarheid van de gemeente, en ook van de inwoners, de ondernemers en bezoekers van onze stad. We zoeken aansluiting bij bestaande initiatieven. We bereiden ons voor op mogelijke incidenten. En werken aan het vergroten van ons digitale bewustzijn. Samen met onder andere het CCV ontwikkelden we een spel: Cyber24.

Het is best lastig om met jongeren te praten over wat zij online doen. Over hun digitale handelingen. Zij zijn opgegroeid met smartphone, tablet en PC. Jongeren zijn ons vaak een stap voor. En tegelijkertijd blijven het jongeren... Die met vallen en opstaan hun weg naar de volwassenheid moeten vinden. En daarbij soms een handje geholpen willen worden. Wat dat betreft, is er niet zo veel veranderd… Ze zijn digitaal enorm vaardig, maar kunnen niet altijd de gevolgen overzien van wat ze online doen. Dat je online iets strafbaars doet, zonder dat je het in de gaten hebt. Dat je ongewild en onbedoeld, slachtoffers maakt. Dat je anderen en jouzelf daarmee in de nesten werkt.

Cyber24 helpt docenten, jongerenwerkers en andere betrokkenen om met jongeren in gesprek te gaan. Het helpt jongeren digitaal bewuster te worden. Geen opgestoken vingertje, maar ook oplossingen bieden. Een bloedserieus onderwerp, op een speelse en laagdrempelige manier verpakt. Onlangs heeft Gerrit Rietveldcollege in Utrecht Cyber24 uitgeprobeerd. Docenten, jongerenwerkers en jongeren waren enthousiast. Goed nieuws. Hoop dat ook andere gemeenten hun voordeel doen met Cyber24. Hoop dat u de positieve boodschap van Cyber24 verder verspreidt. Laat deze game viral gaan…

Dat begint met nu uitgebreid kennis te maken met Cyber24 en de fascinerende wereld van CCV. Wens u een aangename en leerzame middag toe. Het CCV doet er toe.

Uw mening