Burgemeester Lustrum Straatnamencommissie en uitreiking Speld van de Stad aan Ed Hoeboer

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Stadskantoor, 19 juni 2017

Maurice, René, Bettina, leden van de commissie, dames en heren,

Dank jullie wel voor dit bijzondere boek. Niet alleen zijn goede straatnamen belangrijk genoeg om er een commissie voor in het leven te roepen. Goede straatnamen en deze commissie samen zijn ook belangrijk genoeg om er een boek aan te wijden. Sterker nog, soms heb ik wel eens het idee dat de straatnamencommissie tot het hoogste der allerhoogste organen van de gemeente behoort.

De titel van dit lustrumboek is 'Altijd zoekend naar de juiste naam'. En dat klopt natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het er om dat die naam uiteindelijk ook altijd wordt GEVONDEN. Ik heb de indruk dat dat gedurende de afgelopen 50 jaar in het algemeen het geval is geweest. Hoewel straatnamen een afspiegeling blijven van de tijd waarin ze worden bedacht en smaken blijven verschillen.

Meneer Hoeboer, Ed, ik richtte me net al een beetje tot u, en dat heeft een reden. U bent namelijk, sinds 1985, voorzitter van de Commissie Straatnaamgeving, dat wil zeggen al 32 jaar. Aan die 32 jaar ging bovendien 18 jaar vooraf waarin u als stadscartograaf al lid was van de commissie. In totaal kom je dan op 50 jaar. Je zou dus kunnen zeggen dat u hier in Utrecht de vleesgeworden straatnaamcommissie bent en je zou je haast gaan afvragen of er, bijvoorbeeld ergens in Leidsche Rijn, niet stiekem ergens een Hoeboersteeg is te vinden...

De meesten in dit gezelschap weten hoe het met de verknooptheid tussen de Commissie Straatnaamgeving en u zover is gekomen. In 1967 werd u lid. In 1985 voorzitter als opvolger van de heer Graafhuis. En toen u met de VUT ging, in 1991, bleef u als voorzitter aan. Eerst voor twee jaar, maar inmiddels zijn dat er alweer 16 geworden. De reden daarvoor is simpel. Voor dit werk goed gekwalificeerde mensen zijn, zoals ik ergens in een brief las, schaars. Terwijl u zich jaar in jaar uit juist hebt gemanifesteerd als een deskundig, serieus, consciëntieus, zelfs 'stevig' voorzitter. Die vergaderingen goed voorbereidt (bijvoorbeeld door ergens te gaan kijken). Die de topografie van de stad kent als zijn broekzak en (bijna) altijd bereid is tegemoet te komen aan wensen van samenleving, projectleiders en politiek. Die in staat is zelfs afwijzingen zo te brengen dat de bedenkers van de namen dat meestal ook begrijpen en accepteren. En die, ten slotte, als geen ander zelf meedenkt over geschikte namen. Denk aan de Professor Zonnebloemlaan (haha, ben er nog steeds trots op dat mijn collega van destijds wethouder Ger Mik aldus besloot). In een interview las ik dat u zelfs de kookboeken van uw vrouw hebt nageplozen op zoek naar nieuwe namen en thema's. Dat u wat langer als voorzitter bent aangebleven, had ingrijpende gevolgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u zich nog als voorzitter hebt kunnen buigen over de straatnamen in Leidsche Rijn.

Meneer Hoeboer, met ons hoofd vergunningen, Maurice Prijs, hebt u afgesproken dat u de commissie in elk geval nog t/m 31 december 2018 zal blijven leiden (het spijt me mevrouw Hoeboer). En dat er in de tussentijd, hoe moeilijk dat ook is, naar een opvolger zal worden gezocht. Dat geeft al aan dat ook de gemeente Utrecht goede straatnamen zó belangrijk vindt, dat we zorg willen besteden aan uw opvolging.

Op dit moment, precies een week na het 50-jarig bestaan van de Commissie en uw aantreden als lid, en 32 jaar na aanvang van uw voorzitterschap, wil ik graag de grote waardering die voor uw werk bestaat aan u duidelijk maken. Het gemeentebestuur van Utrecht heeft namelijk besloten op grond van uw verdiensten - nee, geen straat naar u te noemen, maar een Speld van de Stad Utrecht aan u uit te reiken.