Burgemeester Onthulling dichtregels Jan Engelman

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, hoek Breedstraat - Korte Lauwerstraat, 16 juni 2018

Geachte aanwezigen, beste Ari, Niels en Willem,

Het blijft aangenaam om op zaterdag in de stad te zijn. Met het vertrouwde geluid van de Lapjesmarkt op de achtergrond. Het geeft een soort van thuisgevoel. En wanneer ik stad zeg, moet ik eigenlijk binnenstad zeggen. Ik zal u later uitleggen waarom… Ik ben hier op uitnodiging van de stichting Leefbare Breedstraatbuurt. Dank voor de uitnodiging. Een buurt die niet alleen bekend is vanwege de Lapjesmarkt. Maar ook van veel andere dingen. Ouderen onder u kennen de buurt wellicht ook nog van dansschool Cor Zegers. En de Katholieke Bond van Overheidspersoneel. En nog iets verder terug in de tijd woonden hier opmerkelijke personen. Zoals Jacob Ridder,  die in de 16e eeuw de titel ‘Bisschop van Ebron’ voerde. En tandarts Van Son. Hij werd in 1858 benoemd tot tandmeester van het Zieken- en Begrafenisfonds ‘Let op Uw Einde’. Die naam is bijna poëzie. Kortom: dit is een buurt met een rijke historie. Maar ook: een buurt soms gewoon gedoe. En dat ging ten koste van de leefbaarheid, vond een groep bewoners. En ook de gemeente.

De stichting Leefbare Breedstraatbuurt ging aan het werk. Zonder een moreel oordeel te vellen over wat zich in de buurt afspeelde. Doel: de buurt weer aantrekkelijker en rustiger maken. Zodat de buurt weer een mooi plekje in de Utrechtse binnenstad werd. Vandaar mijn eerdere accent op het woord binnenstad.

En al dat werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Het was een lang en intensief traject van bijna 16 jaar. Een lange tijd en er is veel werk verzet. En: het was allemaal de moeite waard. Mooi: stichting en gemeente werkten intensief en constructief samen. Om de buurt samen weer vooruit te helpen. En dat is gelukt. U bent een voorbeeld voor veel andere wijken en buurten. En daar moest bij worden stilgestaan. Daarom wilde de stichting iets aan de buurt toevoegen. Iets immaterieels. Een passende afsluiting van een lange en intensieve periode. En dat hebben ze gevonden in een aantal dichtregels. Van de hand van de Utrechtse dichter Jan Engelman. Met dank aan het Initiatievenfonds. Het fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. 

Ik kan me helemaal vinden in uw keuze. Want als er iemand was met hart en oog voor de schoonheid van onze stad, dan was het Jan Engelman. Tijdens zijn leven zette hij zich bijvoorbeeld in tegen de asfaltering van de Utrechtse binnenstad. Wat we nu gaan onthullen, is prachtige poëzie. En meer dan alleen een sluitstuk van een lange en soms heftige tijd. Maar ook: een filosofisch moment. Een rustpunt. Een reactie op de vluchtigheid van de stad en de buurt. Om even bij stil te staan en even stil bij te zijn. Laten we allereerst eens samen lezen. En samen voelen wat de dichtregels van Jan Engelman bij ons teweeg brengen.

Uw mening