Burgemeester Onthulling gevelsteen 100 jaar Algemeen Kiesrecht

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Stadhuisbrug, 27 september 2019

Beste mensen, geachte leden van de gemeenteraad, geachte leden van vrouwenkoor De Weduwen (dank voor uw muzikale begeleiding, kon het goed horen boven in mijn werkkamertje), beste mensen van het Geveltekenfonds en van de werkgroep directe voorzieningen (Fred Nuwenhuis en de zijnen), dank voor de eer hier te mogen zijn,

Goed om vandaag stil te staan bij 100 jaar Algemeen Kiesrecht. Een recht dat niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen, en stap voor stap bevochten moest worden. En ook daarna ging er nog veel tijd overheen voordat vrouwen volwaardig konden meedoen. Pas in 1956 bijvoorbeeld werd de bepaling uit het burgerlijk wetboek geschrapt die voorschreef dat een vrouw al haar rechten verloor op het moment dat ze trouwde. Volgens de wet werd zij dan handelingsonbekwaam.

Dus pas 37 jaar na invoering van het vrouwenkiesrecht kon de vrouw niet alleen stemmen, maar kon ze ook beslissen over haar eigen leven. En hier in Utrecht zou het nog tot 1974 duren voordat het college in de persoon van Wil Velders-Vlasblom voor het eerst een vrouwelijke wethouder kreeg en in 1981 Lien Vos-van Gortel als de eerste vrouwelijke burgemeester.

Anno 2019 is het aandeel vrouwen in de gemeenteraad en in het college van B en W behoorlijk toegenomen - tot zo rond de 40% - maar ik zie het als een belangrijk thema om regelmatig met elkaar over te blijven spreken. Zeker als het gaat om het aandeel vrouwen bijvoorbeeld in de top van bedrijven en universiteiten en gelijke beloning voor mannen en vrouwen, is er nog wel een wereld te winnen.

De viering van 100 jaar Algemeen Kiesrecht is hiervoor een mooie aanleiding. Zie het Algemeen Kiesrecht als een groot goed. Iedereen krijgt daardoor de kans om mee te doen. Om betrokken te zijn bij wat er gebeurt. Om jezelf in alle toonaarden te kunnen uitspreken. Om letterlijk een stem te hebben in hoe ons land wordt bestuurd. En al die stemmen samen, van mannen én vrouwen kunnen voor grote veranderingen zorgen. 

Marjet, dank voor het initiatief dat u met het Utrechts Geveltekenfonds hebt genomen om hier een gevelsteen aan te wijden. Dank ook aan gemeenteraadslid Janneke van der Heiden, die hiertoe een raadsmotie heeft ingediend en gezorgd heeft voor een brede ondersteuning in de gemeenteraad. Britt (Nelemans), we gaan zo uw creatie bewonderen, maar bij deze alvast mijn complimenten. Ook voor Geert Visser van Drukkerij aan de Vecht die de brochure over 100 jaar kiesrecht op fraaie manier vorm heeft gegeven. En dank uiteraard aan de Werkgroep Directe Voorzieningen die het geheel heeft gefaciliteerd.

Draag nu heel graag samen met Marjet (Douze) en Britt (Nelemans) bij aan de onthulling van de gevelsteen ‘100 jaar Algemeen Kiesrecht’.

Dank u wel.

Uw mening