Burgemeester Onthulling standbeeld 200 jaar USC

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, hoek Nobelstraat – Keizerstraat, 26 mei 2017

Mijnheer Van Doorn, mevrouw Voûte, heren, dames en heren,

Volgens het woordenboek is 'één van de betekenissen van het woord 'stad', 'grote samenhangende bebouwing, ingedeeld in straten'. Een verzameling baksteen, beton en asfalt dus, waaraan je grachten, singels, parken en pleinen zou kunnen toevoegen.

Je gebruikt het woord 'stad' ook in een verwante, maar iets andere betekenis: namelijk die van 'de mensen die er wonen'. Bijvoorbeeld als je zegt dat de hele stad uitliep om te kijken naar, bijvoorbeeld, de openingsetappe van de Tour of de maskerade ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van het Utrechtsch Studenten Corps.

En er is, naast de gebouwen en de mensen, nog een derde element waar je een stad aan herkent. Dat zijn de instituties. Je hebt ze op elk terrein. Van het gemeentebestuur tot sportverenigingen. Van de universiteit tot de Kamer van Koophandel. Van kerkgenootschappen tot de brandweer. En hier in Utrecht ook: onze studentenverenigingen. Ook die behoren onvervreemdbaar tot de institutionele inrichting van onze stad.

Eén van de eerbiedwaardigste daarvan is het Utrechtsch Studenten Corps. Eerbiedwaardig, want het afgelopen jaar vierde de vereniging dat twee eeuwen geleden de eerste Utrechtse studentensociëteit werd opgericht, die kan worden gezien als voorloper van de huidige vereniging. Mocht bijna precies een jaar geleden op het Janskerkhof getuige zijn van een stukje maskerade ter gelegenheid van dat lustrum. Een traditie die hier in Utrecht teruggaat tot de achttiende eeuw en de eerste 'officiële' maskerade in 1824. En dat is maar één van de vele tradities van de Utrechtse universitaire wereld. Ook aan tradities herken je de stad.

Het was goed dat u het lustrum van uw vereniging het afgelopen jaar hebt gevierd in een sfeer van verbeelding en optimisme, zoals gesymboliseerd door de figuur van Don Quichot. Dat past bij uw vereniging, waar Utrechtse studenten inmiddels al vele generaties lang gezelligheid, ontspanning en vriendschap kunnen vinden.

Bovendien een vereniging die Utrecht studentenstad kleur geeft, veel meer dan alleen de gele kleur van het Kasteel. Een vereniging waar de stad van tijd tot tijd hoofdschuddend naar kijkt, maar die toch onvervreemdbaar bij Utrecht hoort. De stad die gáát voor een gezonde toekomst en stad die gelooft in de creativiteit, het talent en de ondernemingslust van zijn inwoners en hun vermogen tot samenwerking om die gezonde toekomst ook te realiseren.

Door € 50.000 te vergaren voor de strijd tegen kinderkanker, specialiteit van het Prinses Máxima-Centrum, heeft het USC aangetoond niet alleen een eerbiedwaardige instelling te zijn, maar ook een instelling die past bij die stad, dat Utrecht. Het 200-jarig bestaan van het USC is dan ook meer dan voldoende aanleiding om de stad te verfraaien met een blijvende herinnering aan dit lustrum.