Burgemeester Ontvangst stadsonderscheidingsdragers

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Centraal Museum, 2 juni 2017

Dames en heren,

Hoop dat u heeft genoten van deze expositie over het werk van Gerrit Rietveld en zijn Stijl- en tijdgenoten. Een expositie die ook iets bijzonders zegt over onze stad.

Ik weet niet of u zich de oude zwartwitfilm over Utrecht herinnert aan het begin van de tentoonstelling. Het Utrecht van 1918 dat je daarop ziet, is een stad waar de hoeken van 90 graden, het licht en de ruimte van Rietveld juist dun waren gezaaid. Rietveld zelf heeft er ooit eens over gemopperd dat de Utrechters zich juist in die stad van grillige vormen, smalle straatjes en bochtige grachten voelden als een poes in een mand.

Wat niet wegneemt dat juist dat oude Utrecht met al die jongens en mannen met petten en vrouwen met sierlijke hoeden, de stad was waar het kunstenaarschap van Rietveld is geboren en tot wasdom gekomen. Wat onder meer heeft geleid tot een reeks beroemde stoelen, waarvan u nu precies weet hoe ze er uit zien: van de lattenstoel tot de Berlijnse stoel, van de roodblauwe leunstoel tot de zigzagstoel.

En u heeft natuurlijk ook gezien welke impuls Rietveld er toe heeft gebracht zijn beroemdste creatie tot stand te brengen: het Rietveld-Schröderhuis. Natuurlijk zijn idealen zoals eenvoud, transparantie, ruimte, licht en lucht. Maar vooral ook.... de liefde.

En juist over dat onderwerp zou ik, nu u alles weet over Rietveld en De Stijl, op deze Stadsdag nog iets willen zeggen. Diezelfde liefde is namelijk de impuls die heeft geleid tot uw verdiensten op uw vakgebied, voor uw medemens, voor de stad. Met een energie en doorzettingsvermogen die niet zelden vergelijkbaar waren of zijn met die van Rietveld zelf, heeft u zich voor anderen en voor de stad ingezet. En u heeft wel geen ontwerpen voor stoelen of huizen nagelaten, maar wel mensen blij gemaakt en tot elkaar gebracht, verenigingen draaiende gehouden, mogelijkheden gecreëerd voor anderen. Soms zelfs allemaal tegelijk. Niet alleen Gerrit Rietveld, maar ook u laat zien waarin Utrecht groot kan zijn.

Op de verjaardag van de stad wil ik u daar nog eens vanuit het diepst van mijn Utrechtse hart voor danken. En ook het bezoekje aan het Centraal Museum dat wij u hebben aangeboden, is als dankbetuiging bedoeld.

Ook dit jaar zijn er weer mensen tot uw gelederen bijgetreden. Ik noem geen namen, op www.utrecht.nl/eerbetoon kunt u zien wie ik bedoel. Aan de andere kant ontvielen ons onvermijdelijk ook weer dierbare stadgenoten, zoals afgelopen maand oud-burgemeester Annie Brouwer.

Tot de nieuwkomers zeg ik: welkom in ons midden. En u allen nodig ik graag uit om nog even na te praten over Rietveld en De Stijl, of waarover dan ook, met iets te eten en te drinken. Dank u wel.