Burgemeester Opening 150 kathedrale koormuziek

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Catharinakathedraal, 10 februari 2019
 
Lieve zangeressen en zangers van het Kathedrale Koor, wat zien jullie er prachtig uit...

Beste dirigent (Gerard Beemster) en organist (Wouter van Belle), eminenties, beste mensen,
 
Voorzitter (Magdaleen Ridder), dank voor uw vriendelijke woorden. Kardinaal Simonis, wellicht heeft u gelet op uw leeftijd last van enig fysiek ongemak, maar aan uw ‘conditie’ - waarover net werd gesproken - mankeert weinig, toch?

Tot de mooie dingen in het leven behoort het krijgen van geschenken. Namens onze stad mag ik vandaag het eerste onderdeel van het geschenk in ontvangst nemen dat het Kathedrale Koor en de Koorschool voor Utrecht in petto hebben. Ben zeer vereerd.

Voor een deel is het (en ik bedoel daarmee niets onaardigs) zoals dat heet een ‘sigaar’ uit (uw) eigen doos. Een heel goede sigaar zelfs, namelijk muziek die is gecomponeerd door mensen die hier in de kerk hebben gewerkt of nog werken. Zo meteen zal blijken hoe mooi die muziek, die als het ware ooit hier is ontstaan, in deze kerk zal klinken, in de uitvoering van dit uitstekende koor en zijn begeleiders.
 
Waarbij we natuurlijk ook allemaal de onzekerheid meevoelen, die Kathedrale Koor en Koorschool momenteel ondergaan, nu onttrekking aan de eredienst van deze kerk in voorbereiding is. Dat geeft dit openingsconcert op dit moment nog een extra bijzondere lading.

Een reden te meer, denk ik, om met nog meer aandacht naar het koor, het orgel en naar de muziek te gaan luisteren. Alleen al omdat muziek, zeker als die goed wordt uitgevoerd, misschien wel de meest krachtige manier is waarop je emoties kunt oproepen, kanaliseren en - soms - voor even vergeten.

Namens de stad Utrecht wens ik het Kathedrale Koor en de Kathedrale Koorschool geluk met hun jubilea, dank ik beide van harte voor hun prachtige geschenk (in de loop van het jaar volgen nog veel meer concerten) en wens ik ze allebei een lange en voorspoedige toekomst. Want wat er momenteel ook allemaal speelt rondom de positie van deze kathedraal, de Kathedrale Koormuziek gaat ‘gewoon’ door. Om te beginnen met het concert dat u nu gaat horen. Dank u wel.

Uw mening