Burgemeester Opening Coffeemania by Boogh

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Krachtstation Kanaleneiland, 25 mei 2018

Beste mensen, beste Hetty, Ilse, Adri, Manon, gitaristen,

Dit is een bijzonder moment. Niet omdat ik hier in deze hitte vanmiddag sta maar wel omdat ik een bijdrage mag leveren aan de opening van een unieke plek. Of misschien kan ik beter zeggen: samen met u allen het startsein mag geven van een uniek initiatief.

Want Coffeemania By Boogh is de eerste werk- en leerervaringsplaats in Utrecht en ook in heel Nederland voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Mensen die bijvoorbeeld getroffen zijn door een beroerte, een hersenbloeding of een hersentumor.

Dat klinkt nogal vervaarlijk, maar aan de andere kant maakt juist Coffeemania By Boogh zich bij uitstek hard voor inclusiviteit. Ook mensen met aangeboren hersenletsel kunnen hier terecht en daarmee is dit hier in Utrecht DE plek voor alle mensen met hersenletsel.  

Daarvan zijn er in Nederland ongeveer 600.000. En elk jaar komen daar zo’n 100.000 mensen bij. Hier in de stad gaat het om ongeveer 12.000 mensen met een jaarlijkse aanwas van rond de 800.

Dat zijn forse aantallen. De kans dat u of ik iemand kennen met hersenletsel, is dan ook groot. Maar we zijn ons daar niet altijd van bewust. Want hersenletsel is niet altijd zichtbaar (ik zei dat ook net tegen een van de aanwezigen die ooit voor onze gemeentesecretaris werkte).

Niet zichtbaar dus, maar blijven doet het meestal wel. En het kent vele gradaties en vormen. Van relatief kleine afwijkingen op het gebied van bijvoorbeeld spraak, geheugen of concentratie tot hele grote en ingrijpende handicaps, zowel geestelijk als fysiek. Hersenletsel kan er met andere woorden behoorlijk inhakken.

De aandacht voor hersenletsel en degenen die daaraan lijden groeit. De Hersenstichting doet bijvoorbeeld steeds meer aan voorlichting en maakt zich hard voor nog meer onderzoek en preventie. En met resultaat, want er wordt steeds meer bekend over de oorzaken en gevolgen. Kleine stapjes vooruit, maar goed dat ze worden gemaakt.

En Coffeemania By Boogh is eigenlijk ook zo’n stapje vooruit. En noem het vooral geen dagbesteding want het is veel meer dan dat. Het is een volwaardige werk- en leerplek, waar mensen opnieuw kunnen leren werken en samenwerken. En daarmee is het op termijn mogelijk ook de opmaat tot vrijwilligerswerk of zelfs gedeeltelijk betaalde arbeid. Eigenlijk ook een soort krachtstation (krachtcentrale, of gelet op het prachtige weer misschien zelfs warmtekrachtcentrale) dus. Geef nooit op beste mensen...

Utrecht legt, als inclusieve stad waar iedereen telt, eer in met dit initiatief en wij hopen dat het in andere steden snel navolging krijgt. En o ja: ik heb me laten vertellen dat de koffie nergens in Utrecht zo lekker is.

Uw mening