Burgemeester Opening Duurzame Week Utrecht

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Domplein, 7 oktober 2017

Dames en heren, meisjes en jongens,

Dank voor de uitnodiging tot deze kas op het Domplein, wat een ontzettend mooi (particulier) initiatief. Complimenten aan iedereen die bijdroeg.

In 2007 maakten de Verenigde Naties bekend dat er voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in steden woonden dan daarbuiten. Het aantal steden in de wereld is ook daarna blijven toenemen en ze ontwikkelen zich steeds sneller. Zo ook Utrecht. Rond 2030 zijn er in onze stad 65.000 mensen bij gekomen en telt Utrecht 400.000 inwoners. 20 % meer dan nu en zo is het feitelijk in de hele wereld. In 2050 wordt die naar verwachting bevolkt door ruim 9 miljard mensen. De aarde, en dus ook onze stad, leefbaar houden voor iedereen, is dan ook één van de grote uitdagingen van onze tijd. Een uitdaging die betekent dat we actie moeten ondernemen.

Op dit moment draait onze samenleving namelijk (nog) te veel op wat de aarde ons geeft. Voor bijna alles gebruiken en verbruiken we grondstoffen. Waar we een product van maken, dat we opstoken en daarna weggooien. We verspillen op grote schaal. En het tempo waarin dat gebeurt, neemt met de groei van de wereldbevolking en de toename van de welvaart alleen maar toe. Utrecht loopt (graag) voorop om in dit alles verandering te brengen. We willen als het even kan de wereld een beetje verbeteren en beginnen dan natuurlijk bij onszelf.

We zijn er nog niet, doen met steun van velen ons best, maar toch een paar voorbeelden. Hier in Utrecht zamelen we ons afval gescheiden in. Gooien oude apparaten niet weg, maar laten ze repareren bij een Repair Café, die er elke maand zijn in alle Utrechtse wijken. Kopen steeds meer mensen spullen die lang mee gaan en makkelijk zijn te repareren en kiezen we daarmee voor een meer circulaire economie. Met als uiteindelijke doelstelling: Utrecht helemaal circulair in 2050. Kiezen steeds meer mensen voor de fiets en het openbaar vervoer en zijn vervuilende dieselmotoren in de binnenstad taboe. Liggen er steeds meer zonnepanelen op de Utrechtse daken, die in de toekomst ook steeds meer gaan zorgen voor het opladen van elektrische auto’s. Zijn steeds meer woningen en kantoren goed geïsoleerd of zelfs energieneutraal. Zetten we steeds meer in op een openbare ruimte van hoge kwaliteit. Een kwaliteit waar groen, van boomspiegel tot park, een aspect van is. Ook in drukke stedelijke gebieden, als het Stationsgebied. Utrecht ontwikkelt zich niet alleen tot een grotere, maar ook tot een gezondere stad. Het uitgangspunt dat we daarvoor gebruiken, is ‘healthy urban living’.

Dit jaar is Utrecht uitgeroepen tot meest inspirerende ‘Global Goal-gemeente’. De redenen daarvan zijn dat Utrecht op het gebied van duurzaamheid zeer actief is, maar niet alleen dat. Opvallend is ook hoe intensief inwoners, kennisinstellingen, ondernemers en mede-overheden in en rond de stad op dit gebied zo intensief en vruchtbaar met elkaar samenwerken. Juist daar is de stichting Duurzame Week, als netwerk van bedrijven en inwoners, een mooi voorbeeld van.

Dames en heren, meisjes en jongens laat u deze week inspireren door goede, groene ideeën en ga op zoek naar wat u nog meer kan doen. Ga in gesprek, werk samen. Want alleen zo gaat de aarde en gaan wij een gezonde toekomst tegemoet. 'Green up your life'!