Oud-burgemeester Jan van Zanen Opening fototentoonstelling 175 jaar Diakonessenhuis

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Diakonessenhuis, 15 maart 2019

Beste leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, Beste medewerkers van het Diakonessenhuis,
Beste diaconessen, mevrouw Nijboer, mevrouw Sprey, mevrouw Grimm, mevrouw Maat en mevrouw Hendriksen.
Heel bijzonder dat ook u hierbij aanwezig bent.

Beste mensen,

175 jaar Diakonessenhuis, betekent ook 175 jaar verbondenheid met Utrecht. Denk dat alle Utrechters wel iemand kennen die in het Diakonessenhuis gelegen heeft gewerkt heeft of hier geboren is. Heb hier zelf gelegen en in 1992 is mijn dochter en in 1995 mijn zoon hier geboren.

In perspectief: Jaarlijks vinden er circa 3.000 bevallingen plaats in het Diakonessenhuis. Ongeveer 8 per dag. Grote kans dat tijdens dit programma een Utrechter het levenslicht ziet in het Diakonessenhuis.

Dan te bedenken dat hoogleraar Suerman in 1844 begon aan de Springweg nummer 4, met 3 diaconessen en 10 patiënten. Maar ook toen verzorgden de diaconessen de patiënten met behulp van de modernste inzichten van hun tijd.

Ze veranderden de zogenaamde 'sterfhuizen' in ziekenhuizen. Zo werd het Diakonessenhuis een voorbeeld voor veel andere ziekenhuizen. En groeide het uit tot een plek waar generaties Utrechters bijzondere momenten en mijlpalen hebben meegemaakt.

Over mijlpalen gesproken: mocht precies 2 jaar geleden het startsein geven voor de bouw het Gezondheidshuis. De foto daarvan heeft zelfs de tentoonstelling gehaald. Ken mijn plaats, want je moet goed zoeken voor dit kiekje. Helemaal rechts onderin op het laatste paneel. Maar uiteraard een grote eer. En aankomende zomer opent het Gezondheidshuis officieel haar deuren. Een aanwinst voor de stad. Zoals het Diakonessenhuis altijd van grote waarde is geweest voor Utrecht.

Eén van mijn voorgangers omschreef het eens heel mooi. Burgemeester Gerhard Ter Pelkwijk. Hij moest na de oorlog rapporteren over 'de kloeke houding van het Bestuur en van de diaconessen'. Kon dit ook met enige autoriteit doen, gezien het feit dat hij zelf enige tijd als patiënt opgenomen was geweest. Hij had de goede zorgen ondervonden 'met een gevoel van groote veiligheid' en was getroffen geweest 'door de geest waarin in liefdevolle toewijding werd gearbeid'.

Die zorg was ook letterlijk zichtbaar in de stad. Van oudsher werden patiënten ook thuis verpleegd. Deze behoefte hadden vooral de mindervermogenden. Zo ontstond de ‘buitenverpleging’, later ook wel 'wijkverpleging' genoemd. Afhankelijk van de personeelsbezetting in het ziekenhuis werden de zusters 'de wijk' ingestuurd. Ook voor het verstrekken van geneesmiddelen en levensmiddelen.

De ouderen onder ons kennen dit beeld nog wel: de zusters, zo herkenbaar aan hun kleding met de bekende kapjes, op de fiets de stad in op weg naar de patiënten. Ik zie dat 'de jury', de dames diaconessen, het er mee eens zijn.

Het belang van het Diakonessenhuis voor deze stad zie ik ook terug in de Spoed Eisende Hulp. Daar is 24 uur per dag, 7 dagen in de week een team aanwezig.

Mensen kunnen hier terecht met een ontstoken blinde darm tot plotseling hartfalen en van een flinke sportblessure tot een verwonding door een ongeval in het verkeer. Het kan iedere Utrechter overkomen dat je ’s morgens thuis wakker wordt en ’s avond in een ziekenhuisbed in slaap valt.

Dan is het belangrijk dat er een ziekenhuis midden in de stad is die acute zorg biedt op een goede en toegankelijke manier. Dat is waar het Diakonessenhuis voor staat. Dat is waarom dit ziekenhuis onlosmakelijk verbonden is met Utrecht.

Al 175 jaar lang. Goed om daar bij stil te staan en een eer om daarvoor de fototentoonstelling te openen. Samen met mevrouw Hendriksen. In 1962 ingewijd als diacones. En nog altijd actief als vrijwilligster op de polikliniek cardiologie.

Heel graag draag ik nu samen met u – en met een van de patiënten – bij aan de opening van de tentoonstelling. Van harte gefeliciteerd met 175 jaar Diakonessenhuis. Hoop dat velen de tentoonstelling gaan bezoeken en dat 'de geest van liefdevolle toewijding' nog vele Utrechters ten goede zal komen.

Dank u wel.