Burgemeester Opening Kerkennacht

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Domplein, 23 juni 2017

Dames en heren, jongens en meisjes,

Goed dat u er bent. De zesde editie van Kerkennacht staat op het punt van beginnen. We zijn hier met z'n allen op een historische plek. Al zo'n 1400 jaar bevindt zich hier een kerk. De huidige gotische Dom met toren vervult de rol van beeldmerk, icoon en kloppend hart van onze stad. En eigenlijk van heel Nederland ...

De Domkerk (en toren) is maar één van de vele prachtige kerken die Utrecht rijk is. In de komende Kerkennacht zetten ten minste 20 Utrechtse kerken de deuren voor u open. De kerken onthalen u op een gevarieerd programma met poëzie, historie, architectuur, muziek, theater, spiritualiteit en debat. Ook al vertegenwoordig ik het wereldlijke gezag, dames en heren, ik beveel u van harte een bezoek aan een van onze kerken aan.

Niet alleen omdat het bijna altijd prachtige gebouwen zijn. Ik doe dat ook omdat mensen nu eenmaal plekken van ontmoeting, beleving en bezinning nodig hebben. Plekken waar je even op adem kunt komen, weg van de waan van de dag. Zeker nu. En er is nog een derde reden voor een aanbeveling. Kerkgemeenschappen, religie en levensbeschouwelijke organisaties vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Voor velen een onmisbare.

Vrijwilligers en medewerkers van de kerken zijn elke dag – ook hier in Utrecht – aan het werk voor mensen die kampen met armoede, dakloosheid, verslaving en eenzaamheid. Om vluchtelingen te helpen. Om gevangenen te bezoeken en om zieken en stervenden te begeleiden. Ook wat dat betreft is het goed om eens een kerk op te zoeken. U vindt er inspirerende (en ook gewoon leuke) mensen.

Dat geldt ook voor de Domkerk, waar vanavond een bijzondere bijeenkomst is. Die inmiddels in een traditie staat: ‘de Preek van de Leek’ door bekende Nederlanders met 'preekpotentie'. U hoort het goed: preekpotentie. Een programma van een uur volgens de orde van de dienst, inclusief de zang. Dit jaar door niemand minder dan Lenette van Dongen, die is opgegroeid in een gelovig gezin, maar nu haar eigen spoor volgt. Naar haar eigen zeggen geeft ze een kijkje omhoog, maar sleurt ze u direct weer naar de aarde.Dat belooft dus wat.

Maar eerst zetten de vrijwilligers van het Utrechts Klokkenluidersgilde de Preek van de Leek en de komende Kerkennacht extra luister bij. Letterlijk. De vrijwilligers van het Utrechts Klokkenluidersgilde luiden de Kerkennacht met de klokken van de Domtoren feestelijk in. Zij verklaren daarmee Kerkennacht 2017 voor geopend. Ik wens u allen een mooi en inspirerend weekend toe.