Burgemeester Opening lustrumweekend Podium Oost

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Podium Oost, 12 oktober 2018

Meneer Elsendoorn, beste Hans, dank voor uw enthousiaste verhaal. Ik zou haast zeggen, beste mensen: daar heb ik niks aan toe te voegen.

Ben hier voor de vijfde keer, uw en mijn geschiedenis (burgemeester sinds 1 januari 2014) gaan bijna gelijk op, fijn dat het toch nog lukte in de agenda (de dames van het bestuurssecretariaat staan voor niets, mijn wijkveiligheidsfietstocht in Leidsche Rijn kon gelukkig worden vervroegd) en met zo’n 1.400 mensen per week over de vloer - wat kan er dan nog misgaan. Weinig, vermoed ik. Zeker als ik de stralende oogopslag van uw penningmeester mevrouw (Hanneke) Immikhuizen vanavond zie. Dat was toen ik hier voor het eerst was wel anders...

Uw verhaal maakt glashelder duidelijk hoe de 'successtory' van Podium Oost tot stand is gekomen. Na het moeilijke moment waarop de gemeente besloot, de subsidie voor het oude buurthuis stop te zetten, kwam er in de buurt een onvoorstelbare energie los. Die heeft er toe geleid dat Podium Oost na vijf jaar is uitgegroeid tot een echt huis van en voor de buurt.

Niet dat dat vanzelf is gegaan. Hans heeft net verteld wie en wat er allemaal voor nodig was. Je hebt een ondernemend en slagvaardig bestuur nodig. Een groep gemotiveerde vrijwilligers. En een aantal andere randvoorwaarden die tot de wederopstanding van het buurthuis hebben bijgedragen, zijn ook al genoemd. Alles bijeen heeft u als bestuur, vrijwilligers, gebruikers en bezoekers de afgelopen vijf jaar een topprestatie geleverd (met kaas uit Montfoort voor de Wereldkeuken zo meteen).

En het klinkt misschien niet aardig, gezien dat besluit van 2012 om de subsidie aan het oude buurthuis te staken. Maar we worden als gemeente Utrecht wel degelijk blij van uw geslaagde initiatief, om het buurthuis niet alleen te laten voortbestaan, maar zelfs een nieuw elan te geven. Een elan dat geen twijfel toelaat over het draagvlak van Podium Oost in de buurt. En aan die blijdschap verandert niets als het betekent dat het buurthuis dringend moet worden verbouwd en uitgebreid, omdat er inmiddels sprake is van chronisch ruimtegebrek.

Bestuur, vrijwilligers, gebruikers en bezoekers van Podium Oost,

Ik wens u geluk met de eerste vijf jaar Podium Oost en ik heb er alle vertrouwen in dat het elan, de energie en het enthousiasme hier in de buurt groot genoeg zullen zijn voor een lange en gelukkige toekomst. Van harte gelukgewenst met uw succesvolle Podium Oost.


Uw mening