Burgemeester Opening nieuw magazijn Voedselbank

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Bedrijventerrein Overvecht, 30 juni 2018

Beste mensen,

Wat heerlijk dat we even binnen in het magazijn mogen staan, het beschut ons tegen de koude, in deze barre winterperiode... de mussen vallen van het dak. Excuses voor mijn pak... Met de hartelijke groeten van een van onze nieuwe wethouders, Maarten van Ooijen, die zeer betrokken is bij uw werk, zou ik een paar dingen tegen u willen zeggen.

In 2002, toen in Nederland, en in 2007, toen in Utrecht de eerste voedselbank werd opgericht, was het nog even wennen. Maar inmiddels, meer dan 10 jaar later, hoeft niemand meer te worden overtuigd. Voedselbanken zijn niet meer weg te denken uit onze stads- en dorpsgemeenschappen. Hoe jammer het in sommige opzichten ook is dat ze zo hard nodig zijn. Het is alsof ze er altijd al zijn geweest. Dankzij u komen ook mensen met heel weinig geld en hun gezinnen aan behoorlijke voeding.

Zoals uit uw verhuizing blijkt, gebeurt dat inmiddels op zeer professionele wijze. En dat mag ook wel gezien de 7,5 ton voedsel per jaar die hier voorbij komen.

Voor mij een grote eer aanwezig te mogen zijn bij de officiële opening van uw nieuwe magazijn, waar u anderhalve maand geleden naartoe bent verhuisd. Dankzij dat nieuwe magazijn bent u beter in staat de kwaliteit van het aangevoerde voedsel te garanderen en het te verspreiden over de uitgiftepunten in de stad. Bijvoorbeeld dankzij een betere koelinstallatie. Prachtig.

Maar het is niet alleen door dat distributiecentrum dat 500 Utrechtse gezinnen elke week weer worden voorzien van een voedselpakket. Dat is vooral door uw toedoen als vrijwilligers. U bent in totaal met z'n 130'en en vandaag is ook een speciale dag voor u. Voor iedereen die hier in het magazijn werkt, in een uitgiftepunt of in het bestuur (onder leiding van u, meneer Van de Meent).

Misschien mag ik met name de coördinatoren van de uitgiftepunten even noemen. Week in week uit keihard aan het werk. En speciaal noem ik de vrouw die die uitgiftepunten en trouwens zo’n beetje de hele Voedselbank Utrecht coördineert - en hoe -: Ingrid Verkerk.

Ik zeg het maar even: dit nieuwe magazijn is geweldig. Maar minimaal net zo geweldig bent u met z'n allen. U geeft invulling aan dat mooie Utrechtse ideaal dat Sint Maarten ons voorhoudt: onze schutspatroon die zijn mantel deelde met een bedelaar.

Fantastisch dat u zich week in week uit voor 500 Utrechtse gezinnen inzet die goede voeding hard nodig hebben. Ik wens de Voedselbank Utrecht geluk met zulke supervrijwilligers en natuurlijk met dit nieuwe magazijn. En ik zou willen voorstellen dat magazijn nu officieel te openen.

Uw mening