Burgemeester Opening nieuw pand HKU

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Nieuwekade, 20 juni 2017

Dames en heren studenten, dames en heren medewerkers, geachte gasten. Dank u wel, meneer Van de Vijver, beste Jules, voor uw vriendelijke woorden aan het begin van dit 'ritueel' in uw 'herberg' om het in de woorden van de dagvoorzitter - in het dagelijks leven actief met performatieve maakprocessen' - te zeggen.

Wat aardig dat ik op deze buitengewoon warme zomerdag mag bijdragen aan de opening van het pand van de HKU. Bewaar - met de opening, samen met Anton Geesink, ooit aan het begin van het herstel van het water in de singels in gedachten - de beste herinneringen aan deze plek. Bewonder bovendien uw enorme inzet aan het creatief klimaat in Utrecht.

Ooit was de Nieuwe Kade één van de Utrechtse voorbeelden van een stedelijk industriegebied. Hier werd hard gewerkt. Er was een haventerrein met een stadskraan. Er waren werkplaatsen, fabrieken, een waaggebouw en twee molens.

Moest, toen ik hoorde over deze nieuwe locatie, direct denken aan Rotsoord. Ook zo'n oud stedelijk industriegebied, waar de HKU in de voormalige Pastoefabriek is getrokken. Wat Rotsoord momenteel overkomt (een geheel nieuwe invulling van het gebied), is hier aan de Nieuwekade al veel eerder gebeurd. Maar gelukkig mag hier nog steeds hard worden gewerkt.

In dit geval in een gebouw dat het zenuwcentrum zal zijn van een grote hoeveelheid kennis en creativiteit. Bij een instelling die al 30 jaar een voedingsbodem en katalysator is voor het culturele leven van onze stad.

Het besluit van de HKU om een stadscampus te vormen, spreekt absoluut tot de verbeelding. En niet alleen omdat (bijna) alle locaties nu zijn gevestigd in een straal van 2,5 km rondom de Dom. Door de opleidingen te concentreren rondom de binnenstad, wordt alleen maar duidelijker hoe verknoopt Utrecht en de HKU met elkaar zijn. Met een fijnmazige netwerk dat studenten, afstudeerders, gevestigde makers, culturele instellingen en alles daar tussenin met elkaar verbindt.

Iets anders wat je met een stadscampus bereikt, is dat de stad de rol van podium nog overtuigender kan spelen. Dat die rol Utrecht als gegoten past, zien we al tijdens vele festivals en evenementen op het gebied van cultuur en sport, maar ook aan de HKU-eindexamens, die op dit moment in volle gang zijn onder het motto 'Exposure '17'. Het is een rol waarvan we genieten en waarmee we ons vereerd voelen.

De HKU inspireert Utrecht. Utrecht inspireert de HKU. Het is dus wederzijds. Wat is er mooier dan dat? Ik wens u veel geluk en succes op deze nieuwe locatie. Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe locatie en uw zesde lustrum.