Burgemeester Opening pand Stichting Oranje Horizon

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Langerak, 14 april 2017

Dank u wel, mijnheer Kartal, dames en heren, voor uw uitnodiging om vandaag bij de opening te mogen zijn van deze mooie, nieuwe vestiging van stichting Oranje Horizon.

Twee jaar geleden was ik ook bij u op bezoek, toen nog in Tuindorp. Het viel me op hoe betrokken de ouders, bestuursleden en alle anderen zijn bij de activiteiten van de stichting. Bij de lessen op school en de huiswerkbegeleiding van de jongeren. Ik ben er van overtuigd dat deze nieuwe locatie die betrokkenheid alleen maar verhoogt.

Ik begrijp dat er een paar zaken spelen, niet alles gaat vanzelf en/of vanzelf goed, maar blijf in ieder geval zorgen voor elkaar. Blijf zorgen voor een plek die aan de ene kant vertrouwd is en niet alleen aanvoelt als een plek van bezinning, maar ook als een soort huiskamer. Aan de andere kant een ontmoetingsplaats die je gastvrij open stelt voor iedereen. Waar je terecht kunt voor koffie of thee en een goed gesprek, voor hulp met je huiswerk, of gewoon een gezellige avond.

In een tijd waarin velen, die zich op enigerlei wijze verbonden weten met Turkije, de actualiteit aldaar op de voet volgen, is het des te belangrijker dat er een plaats is waar de nadruk ligt op contact, en via het gesprek te komen tot wederzijds begrip en respect.

Dit alles in het besef dat kennen en gekend worden en rekening houden met elkaar de basis is van onze samenleving. Een samenleving waarin iedereen er toe doet, iedereen er bij hoort en waar iedereen zich thuis kan voelen. Zo'n samenleving, zo'n wijze van samenleven, daar staat Utrecht voor. Daar sta ik ook persoonlijk voor. Met deze woorden verklaar ik de nieuwe vestiging van Stichting Oranje Horizon voor geopend. Dank u wel.