Burgemeester Opening Speak Europe festival Y Vote

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, centrale plein van de bibliotheek, 10 maart 2019

Dear all,
Welcome to the Netherlands, welcome to the heart of the Netherlands, the very heart, the city of Utrecht, welcome to our old central library in the old centre of Utrecht across of City Hall,

Beste deelnemers van Y Vote, Beste mensen,

De afgelopen dagen hebben 40 jongeren uit 10 verschillende landen zich ondergedompeld in de Europese politiek. Georganiseerd door de studentenorganisatie AEGEE-Utrecht. Met het evenement van vanmiddag willen ze graag die interesse met u delen. Eén van de deelnemers komt uit Utrecht. Dat is Eva Rijn. Eva, waar ben je?

Begreep dat je biologie in Utrecht studeert en 18 jaar oud bent. Vorig jaar nog net te jong om te mogen stemmen. Om precies te zijn een week te jong, want je bereikte eind maart de stemgerechtigde leeftijd, terwijl de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar op 22 maart waren.

Maar dit jaar is het ook voor jou een driedubbel feest van de democratie. Eerst stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Eind mei voor het Europese parlement. Voor die verkiezingen wil je graag ‘well educated’ een stem uitbrengen. De conferentie van Y Vote heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.

Helaas stemmen veel jongeren (nog) niet, omdat ze niet weten waar de EU over gaat. Dat kunnen de deelnemers van Y Vote na deze week in ieder geval niet meer zeggen. En ik begreep ook dat de bedoeling is dat jullie andere jongeren gaan motiveren om ook hun stem uit te gaan brengen.

Prachtig. Stemmen is een voorrecht. Hoop van harte dat ook vele jongeren daar gebruik van maken. Die stem doet er toe. En moet gehoord worden. Ook in Europa.

Het belang van een sterk en veilig Europa is de afgelopen decennia alleen maar groter geworden. Ook voor jongeren. Veel jongeren zijn meer en meer internationaal georiënteerd. Ze hebben het nodig dat je overal kunt studeren, dat curricula in de EU-landen op elkaar zijn afgestemd, dat je overal kunt werken. Veel jongeren zijn veel minder dan vroeger aan een land gebonden. Ze willen daar zijn waar ze interessante dingen kunnen doen, waar een inspirerende, open en vrije samenleving is. Europa maakt dit mede alles mogelijk.

En een belangrijke basisvoorwaarde is dat het goed zit met de mensenrechten.De deelnemers van Y Vote hebben hier deze week onder andere over nagedacht. Over mensenrechten en over de Global Goals. Ofwel: de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Als gemeente hebben we ook een bijdrage geleverd om de link tussen Utrecht, Europa, Mensenrechten en deze Sustainable Development Goals inhoud te geven. En met name het 16e doel dat gaat over Peace and Justice. Voor Utrecht, haar vele organisaties en bedrijven, maar ook voor onze gemeenteraad, zijn deze doelen - de SDG’s - een belangrijke bron van inspiratie. Kort gezegd: ze vormen een soort internationale agenda voor de toekomst. En zorgen er voor dat we ons kunnen blijven ontplooien. 

Ook op economisch terrein is het belang van Europa niet te onderschatten. Utrecht staat in de top van meest competitieve regio’s van Europa. Steeds meer internationale bedrijven vestigen zich in de stad. Utrecht huisvest meer dan 900 buitenlandse bedrijven, goed voor 23.000 banen en 10% van de werkgelegenheid in de stad.

Net zo goed als veel jongeren, hebben veel bedrijven grensoverstijgende ambities. Denk ook dat die internationale oriëntatie zelfs een basisvoorwaarde is voor het behouden van die mooie economische positie.

Utrecht onderkent het belang hiervan voor haar ontwikkeling. Daarom werken we met verschillende partners aan het beïnvloeden van Europees beleid en het verwerven van Europese subsidies. Een voorbeeld om dit iets concreter te maken:

Het afgelopen decennium is de game-industrie een economische factor van belang geworden. In Utrecht bevindt zich hiervoor een belangrijke aanjager: de Dutch Game Garden (DGG). Deze organisatie biedt bedrijfshuisvesting, begeleidt jonge ondernemers en organiseert game-gerelateerde evenementen. Ook brengt deze organisatie studenten en professionals, financiers, kennisinstellingen en overheden bij elkaar. Europa heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Uiteraard hebben we als gemeente en als provincie ook middelen in het project gestopt. Maar de financiële middelen vanuit de EU structuurfondsen waren ook zeer behulpzaam om  dit initiatief goed op gang te laten komen.

De belangrijke connectie met Europa gaat niet alleen over geld. Het heeft ons ook extra op de kaart gezet als innovatieve regio op het gebied van gaming. Sinds januari 2014 heeft de Dutch Game Garden een belangrijke rol gekregen in Jam Today: hét EU netwerk voor game-based learning. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waarin we Europa nodig hebben. En andersom. Want we delen graag onze kennis en ervaring met andere landen en steden. Utrecht heeft Europa veel te bieden.

Finally a few words to our young foreign guests. I hope you have enjoyed our beautiful city and region. You are always welcome to come back, for example to study here. You will be in good company, for every year almost 3.000 international students from 136 countries study at Utrecht University or the Utrecht University of Applied Sciences. This week you have had a taste of (European) politics. And perhaps it has whet your appetite for more.

Who knows, maybe in a few years time I will see you again, but then as a politician. I hope so, because in a few years' time you will be the ones determining the course of Europe. We most certainly need you. Our European society is also made up of young people, and that should also be reflected in our politics.

I trust that you will at least vote in the European elections. And of course,
I am very curious about the report you are going to submit to the European Parliament. Take care and carry on. Thank you all very much.

Uw mening