Burgemeester Opening stedelijke Bondgenotenbijeenkomst

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Spoorwegmuseum, 26 september 2018

Beste mensen, leden van de gemeenteraad, wethouder Voortman, hooggeleerde Beatrice de Graaf,

Was eerder vanmiddag in de Berkelstraat (Rivierenwijk) in verband met een rare lucht in de straat. Buurtbewoners van allerlei herkomst wisten elkaar te vinden. Spraken met elkaar en gaven elkaar een steuntje in de rug. En kom net uit Overvecht van een bijeenkomst van de ondernemers op bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Een volle bak in Mango Mobility aan de Franciscusdreef. Ondernemers met de meest uiteenlopende achtergronden wisten elkaar te vinden. En zo hoort het ook... iedere dag en ieder moment van de dag.

Welkom bij deze tweede Bondgenotenbijeenkomst. En om te benadrukken dat we met elkaar op het ‘goede spoor’ zitten, hebben we dit gastvrije museum gekozen als locatie.

Volgens het woordenboek (Van Dale natuurlijk) zijn bondgenoten 'mensen of organisaties die elkaar helpen en steunen voor of tegen bepaalde denkbeelden in de samenleving'. Wat niet in het woordenboek staat, maar voor mij wel glashelder is, is dat niemand in het leven bondgenoten kan missen. Hier in Utrecht kunnen we bijvoorbeeld niet zonder u.

Niet zonder u als actieve en invloedrijke vertegenwoordiger van een gemeenschap in de stad, die de sfeer en gevoelens binnen die gemeenschap als uw broekzak kent. Niet zonder u, die bereid bent om vertegenwoordigers van de overheid vanuit uw kennis te informeren en adviseren en, als de situatie daarom vraagt, ook zelf gerichte actie te ondernemen.

Utrecht is, met meer dan 175 verschillende nationaliteiten, een veelkleurige stad. Die diversiteit biedt kansen en heeft mooie en verrijkende kanten. Maar soms gebeurt er iets waardoor groepen verder van elkaar af komen te staan. Dan zie je bijvoorbeeld dat groepen Utrechters zich terugtrekken in hun eigen kring. En de tegenstellingen toenemen.

De afgelopen jaren zagen we dat vooral naar aanleiding van de strijd in Irak en Syrië. En ook de aanslagen (bijvoorbeeld die in Parijs in 2015) hadden hier in de stad voelbare gevolgen.

Terwijl polarisatie en radicalisering niet zijn wat we hier in Utrecht willen. In Utrecht staan we voor een open, inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen er bij hoort en iedereen ook het gevoel moet hebben er bij te horen. Ieder op zijn of haar eigen manier.

Het is tegen die achtergrond dat wij u beschouwen als onze bondgenoten. En we u voor de tweede maal hebben uitgenodigd voor een stedelijke Bondgenotenbijeenkomst. We zijn u namelijk dankbaar. U zet als sleutelfiguur in uw wijk uzelf en uw netwerk op vrijwillige basis in voor de stad. U bent van grote waarde als er spanningen optreden en er bijvoorbeeld de-escalatie nodig is. Uw adviezen bij moeilijke vraagstukken (zoals het tegengaan van polarisatie, autobranden en overlast) zijn uitermate waardevol. U bent als het ware moderne ‘poortwachters’ die er zich medeverantwoordelijk voor voelen, dat Utrecht een veilige, leefbare, tolerante en inclusieve stad en gemeenschap blijft.

Niet voor niets is het bondgenotennetwerk vast onderdeel van de stedelijke aanpak 'Utrecht zijn we samen', die hetzelfde doel heeft. En die ook de nieuwe wethouder diversiteit, Linda Voortman, en het scheidend sectorhoofd van de politie, Johan van Renswoude (en zijn opvolger Liesbeth Maas) van harte onderschrijven.

Johan (van Renswoude) en Liesbeth (Maas) zullen u zo meteen toespreken. Later kunt u nog genieten van een film, gevolgd door een lezing van hoogleraar Beatrice de Graaf. Die naar ik hoop wordt gevolgd door een levendig, open gesprek van bondgenoten onder elkaar. Namens de gemeente Utrecht wens ik u een nuttige en plezierige avond.

Uw mening