Burgemeester Opening tentoonstelling Max Tosseram

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Stadhuis, 3 maart 2017

Dames en heren,

Welkom in het stadhuis. Het was op een voorjaarsdag in 2016 dat de heer Tosseram zich bij de receptie van het stadhuis meldde met een portretfoto die hij van mij had gemaakt. "Hierbij een foto die ik van u nam bij de viering van Jeroen Wielaerts 60e verjaardag. Misschien is het leuk ook eens een twintigtal van mijn zwart-witportretten te exposeren in het stadhuis." Zo luidde het vriendelijke briefje dat de fotograaf had bijgevoegd.

Wij vonden zijn voorstel een goed idee, ook Utrechts talent met levenservaring is hier in het stadhuis welkom. En nu is, een maand lang, hier in het stadhuis werk te zien van een man van wie de uitspraak bekend is: 'naar de ander kijken is kijken naar jezelf.'

Kijken naar jezelf. In die zin is kijken, is fotograferen dus vergelijkbaar met het kijken in een spiegel. Of zelfs met (in Tosserams eigen woorden) "het in het centrum zetten van de ander en je afvragen wat dat met je doet."

Dat laatste moet je wel durven. En je hebt de indruk dat Max Tosseram dat durft. Misschien moeten we zijn foto's met die blik bekijken. En in de foto's niet alleen op zoek gaan naar de geportretteerde, maar ook naar Max Tosseram en niet in de laatste plaats naar onszelf.

Foto's dus als ontmoetingen en zo moeten we misschien ook de foto’s zien die Tosseram maakte aan de Europese kusten, waar zee en land elkaar ontmoeten. Mijnheer Tosseram, Ik verklaar deze expositie hier in het stadhuis officieel voor geopend en geef u graag het woord om er nog iets meer over te vertellen.