Burgemeester Opening Utrecht Community

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, UCo, 22 september 2017

Dames en heren,

De Daalse Dijk, de oudste verbindingsweg tussen Utrecht en Amsterdam, aangelegd rond 1200. De spoorlijn als nieuwe verbinding met Amsterdam aangelegd in 1843. Waarvoor, in 1916, ook dit gebouw werd neergezet als werkplaats voor de bouw van spoorrijtuigen en staalconstructies. Verbinden is dus al heel lang iets wat bij deze buurt hoort. En zeker de NS kunnen daarover meepraten.

Een buurt die je, van oudsher, een echte arbeidersbuurt kan noemen. Waarvan de bewoners, eerst Nederlanders, later immigranten uit Griekenland, Spanje, Turkije en Marokko, hechte gemeenschappen vormden. Ook dat hoort echt bij deze buurt. Het komt dan ook goed uit dat verbinding, gemeenschap en diversiteit ook horen bij de Utrecht Community. Een gemeenschap van ruim 150 ondernemers van verschillende bedrijven. Divers in wie jullie zijn en wat jullie doen. Maar eensgezind in jullie streven naar duurzaamheid en verbinding. Zowel in eigen huis als daarbuiten.

Daarmee passen jullie niet alleen als gegoten bij de buurt, maar ook bij stad en regio Utrecht als geheel. Ook die zetten in op een ontwikkeling richting verdere verduurzaming en hechtere verbindingen. Zien het Utrecht van de toekomst als een gezonde en leefbare stad. Waar het goed werken, wonen en leven is voor iedereen. Als toekomstbestendige, goede stad.

Toekomstbestendig en goed, dat gaat over gebouwen en materialen, maar ook over mensen. En daarom heten we ondernemende aanjagers en voorlopers die een visie op dit thema hebben, mensen die nieuwe energie en frisse ideeën inbrengen, hier in Utrecht van harte welkom. In dit gezonde, lichte, duurzame en nagenoeg CO2- en energieneutrale huis. Omringd door een buurt die zich in de komende jaren al evenzeer gaat ontwikkelen. Waar nog meer nieuwe gemeenschappen zullen ontstaan en verbindingen gelegd.

Als Utrecht Community werden jullie geboren in 2011. In 2014 vonden jullie deze thuisbasis. Nu gaan jullie officieel van start. De ambities zijn groot en de lat ligt hoog. In Utrecht zien we dat graag. Moge de Utrecht Community groeien en bloeien. De stad volgt jullie met grote belangstelling.