Burgemeester Opening vestiging DutchSec

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Achter de Dom, 19 juli 2017

Meneer Verhoef, meneer Eikelenboom, beste Remco en Bas, dames en heren,

We staan hier in een historisch pand waarvan de geschiedenis teruggaat tot de middeleeuwen. Sinds die tijd heeft dit gebouw vele bewoners gekend.

Tot de reformatie woonde hier kanunniken van het Domkapittel. Halverwege de achttiende eeuw  was hier het hoofdpostkantoor, waarna het pand in handen kwam van  Apothekersvereniging ‘De Onderlinge Pharmaceutische Groothandel’. Vanaf 1971 weerklonk hier de draaiorgelmuziek van het Museum van Speelklok tot Pierement,  waarna in 1989 leegstand volgde. Een goed moment om het pand te restaureren en grondig te verbouwen.

In 2000 werd het verworven voor de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten. Er werden 14 appartementen gecreëerd en de begane grond, waar we nu staan, werd bestemd voor, zoals dat heet, zakelijke doeleinden.

En zo zijn we gekomen aan het punt waar het hier vandaag om gaat.

Een volgende bewoner neemt officieel zijn intrek. Een bewoner die bewijst dat Achter de Dom 14 met de tijd meegaat. En in een tijd waarin al twee keer een wereldwijde hack is gepleegd en bedrijven zijn platgelegd, vanaf vandaag een IT-security-  en start-upcentrum huisvest.

Waar eens post werd gesorteerd, worden nu miljoenen mails gescand op phishing, spam en malware. Door een bedrijf dat iets méér is dan gewoon een IT-securitybedrijf. Getuige alleen al de mogelijkheden voor IT- studenten uit onze stad die hier onderzoekservaring en stageplaatsen kunnen vinden. En getuige de kansen die u biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Die sociale houding blijkt ook hieruit, dat u hier in Utrecht juist een pand hebt gehuurd van de Stichting K.F. Hein Fonds,  wat betekent dat het geld dat u betaalt, wordt ingezet voor goede Utrechtse doelen.

U kunt zich voorstellen dat ik daar als burgemeester van deze prachtige stad zeer content mee ben.

Achter de Dom 14 heeft met DutchSec opnieuw een bewoner gekregen die op allerlei manieren van waarde is voor onze stad en zijn inwoners.

En met die constatering verklaar ik deze nieuwe vestiging van DutchSec als officieel geopend en wens ik iedereen veel succes die hier zijn of haar plek vindt om te bouwen aan een veilige digitale toekomst.