Burgemeester Presentatie videoclip loverboys

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Wijkbureau Zuidwest, 7 juli 2017

Dames en heren, jongens en meisjes, Dwight, vertegenwoordigers van JoU, Pretty Woman, de politie, de buurtteams, het wijkbureau en het Cultuurhuis, acteurs en actrices,

Indrukwekkend wat jullie hebben gemaakt. Jongeren, ook de Utrechtse, zijn onze toekomst, en zijn, zoals uit deze clip blijkt, ook bronnen van creativiteit en energie. Maar zijn en blijven ook kwetsbaar.

Jongens trekken vaak de meeste aandacht. Reden te meer, ook voor de gemeente, om extra aandacht te besteden aan de meiden. En zeker aan meiden die, in hun behoefte aan liefde en aandacht, het risico lopen dat ze worden meegesleept door jongens die het slecht met hen voor hebben.

JoU en Pretty Women zetten zich voor hen in. Via voorlichting op scholen en bij speciale activiteiten proberen ze meisjes weerbaar te maken en ongevoelig voor mooie jongens met mooie praatjes. Voor de meiden die dit al is overkomen, bieden ze een luisterend oor en begeleiding terug naar een normaal leven.

De politie is vaak de schakel tussen meiden in de problemen en de hulpverlenende organisaties. Zij is het die de meisjes in mensonterende omstandigheden aantreft op plekken waar ze niet horen te zijn. Omstandigheden die soms, ook voor doorgewinterde wijkagenten, zo confronterend zijn dat ze er niet van kunnen slapen.

De lijnen tussen politie en hulpverlening zijn in Utrecht kort. Zodat meiden met hun verhaal snel terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon die hen helpt om de draad weer op te pakken.

Die samenwerking is belangrijk. Precies zoals de samenwerking tussen de politie, JoU, Pretty Woman, het Cultuurhuis Kanaleneiland en alle anderen hier aanwezig die tot deze videoclip heeft geleid.

Ik hoop dat die net zo goed bekeken zal worden als Dwight's voorganger van vorig jaar over etnisch profileren. Aan ons als gemeente zal het niet liggen. Wij gaan zorgen voor vele likes. Immers, elk meisje dat we kunnen weerhouden zich aan een loverboy over te leveren, is meegenomen.