Burgemeester Start ‘Walk of Peace’

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Moskeeplein, 23 september 2018

Beste mensen,

Welkom in Utrecht. Welkom in de Stad van de Vrede. Welkom bij de Walk of Peace. Vandaag lopen we, in de Vredesweek, samen voor de vrede. Belangrijk om, wandelend, stil te staan bij de vrede. Vrede is ons net zo dierbaar als liefde en gezondheid. En net als liefde en gezondheid is vrede niet vanzelfsprekend. Mooi weer evenmin, maar regen is tijdelijk, zelfs stortregen, de zon zit in onze harten...

Ook in Utrecht, de Stad van Vrede, is het - helaas - niet altijd vredig. Ook hier komen spanningen voor. Omdat we het oneens zijn. Door cultuurverschillen. Andere levensovertuigingen. Of omdat we elkaar simpelweg iets niet gunnen. De kunst is dan: met elkaar praten. Je in elkaar verdiepen. Begrip tonen voor elkaar. Niet altijd makkelijk. In Utrecht doen veel mensen hun best om met elkaar samen te leven. Ruzies weer bij te leggen... Zo geven wij invulling aan onze eigen Vrede van Utrecht. Dus: goed om ons te blijven realiseren hoe waardevol vrede is.

Ik ben daarom blij dat verschillende gemeenschappen in Utrecht samen deze Walk of Peace organiseren. Vertegenwoordigers van allerlei geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen staan hier op het podium. Echt geweldig (en er zijn er nog veel meer kan ik u vertellen). En het is bijna zover...

Ik hoop dat er vandaag tijdens het lopen onder de paraplu mooie gesprekken ontstaan. Maar ik hoop vooral dat na vandaag het vredesvuur bij en in ons blijft branden. Wij zijn immers samen verantwoordelijk voor vrede. Vrede is iets moois, iets kostbaars, iets dierbaars, waar we ons iedere dag het vuur, het vredesvuur, voor uit de sloffen moeten lopen... Ik wens u allen een mooie, plezierige en vreedzame Walk of Peace toe.

Uw mening