Oud-burgemeester Jan van Zanen Stemmen voor mensen met een visuele beperking

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Stadskantoor, 23 mei 2019

Beste mensen,
 
Goedemorgen. Welkom in het Stadskantoor. Europa kiest… Hoop op een mooie opkomst. Dit is een bijzonder moment. En wel om drie redenen:
 
Ten eerste: het zijn spannende tijden voor Europa. Een lidstaat die Unie wil verlaten… Veel discussie over het waarom, hoe en het ‘hoe nu verder’… Het gaat ergens om.
Want hoe je ook tegen de Unie aankijkt… Of u een lover of een leaver bent… uw stem doet er toe.
 
Op de tweede plaats vieren dit jaar 100 jaar algemeen kiesrecht. De een vindt het een “feest van de democratie”. De ander vervult vandaag, citaat, “de democratische plicht”. Stemmen is een voorrecht. Ieders stem telt mee.
 
Maar dan moet iedereen ook kunnen stemmen. Is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking… Een aantal van u kan hierover meepraten. Want als je slecht of niet kan zien, hoe zet je in het stemhokje de punt van het rode potlood op het juiste vakje? Dat is zonder hulp haast onmogelijk.
 
Ook mensen met een lichamelijke beperking moeten zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Dat staat in de Kieswet. Ook als je slecht of niet kan zien. Kom ik bij de derde reden dat dit een bijzondere dag is: voor hen is de stem-mal ontwikkeld en een soundbox met ingesproken kieslijsten. Een fikse klus, waaraan mensen hier aanwezig aan hebben bijgedragen. Dank daarvoor. Het is een stap in de goede richting om te zorgen dat iedereen kan stemmen.
 
En dat u stem geheim blijft. Zeker in een tijd waarin we continu online zijn, onze levens 24 uur per dag delen met anderen, niets meer geheim is, geen plek meer privé is, is het stemgeheim een groot goed. Deze techniek maakt het mogelijk dat je in het stemhokje echt alleen bent, zonder pottenkijkers. In 20 gemeentes kan het nu. Ook in Utrecht. Doet mij goed, want Utrecht is de stad waar iedereen meedoet. Op twee locaties in Utrecht - Stadskantoor en Wijk Servicecentrum Vleuten/De Meern - staat de stem-mal. Iedereen telt mee in Utrecht. Zo zorgen we ervoor dat ieders stem meetelt. En we nog meer stemmen kunnen optellen…
 
Beste mensen,
 
Zondag worden de uitslagen bekendgemaakt, maar vandaag bent u aan zet. U beslist. En iedereen, voor wie stemmen een minder vanzelfsprekende handeling is, helpen we een handje. Graag zelfs. Ook uw stem telt mee. Maar eenmaal in het hokje zult u uw keuze toch echt zelf moeten maken… Wens u daarin alle wijsheid toe. Wens u allen, niet in de laatste  plaats alle vrijwilligers in de stembureaus, een mooie dag toe.

Uw mening