Burgemeester Toespraken 2018

Toespraken burgemeester Jan van Zanen in 2018


    Contact

    • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
    • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
    • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

    Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.