Burgemeester Uitreiking C.C.S. Cronestipendia

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Het Literatuurhuis, 22 september 2018

Meneer Michael Stoker, mevrouw Daphne de Heer, beste mensen,

Utrecht als literaire stad, we hebben er even aan moeten wennen.

We hadden natuurlijk Suster Bertken, de non die 57 jaar lang was ingemetseld in de Buurkerk. En die in 1517 de eerste Nederlandse vrouw was van wie een dichtbundel verscheen.

We hadden Anna Maria von Schurman, die eerste vrouw in Europa die studeerde, in 1636 aan de Utrechtse Universiteit, en die op niveau correspondeerde met dichters als Cats en Huygens.

We hadden Belle van Zuylen, die romans schreef in het Frans, die in heel Europa werden gelezen.

We hadden Ina Boudier Bakker, veelgelezen schijfster van tientallen romans in de eerste helft van de vorige eeuw.

We hadden en hebben vele andere vrouwelijke en mannelijke schrijvers van proza en poëzie. Onder wie C.C.S. Crone, schrijver van poëtische verhalen waarin onze mooie stad zo'n herkenbare rol speelt.

Maar nu hebben we ook de Nacht van de Poëzie. Sinds kort hebben we een Internationaal Literatuurfestival, nu in volle gang. En sinds vorig jaar zijn we Unesco Literatuurstad.

Hoe boordevol literair talent Utrecht is en hoe groot de rol is die vrouwen daarbij spelen, blijkt uit de tot dusver toegekende C.C.S. Crone-stipendia. Sinds de uitreiking van het eerste stipendium aan Vrouwkje Tuinman in 2005, zijn aan zeven vrouwelijke auteurs uit Utrecht stipendia toegekend. Vandaag heb ik heb de eer hier op het podium te staan in de nabijheid van drie vrouwen die in de voetsporen treden van Vrouwkje Tuinman, Wiegertje Postma, Ellen Deckwitz, Marieke Rijneveld en trouwens ook de nodige mannelijke auteurs. Vrouwen die het verdienen de ruimte te krijgen om hun literaire talent verder te verkennen en uit te bouwen.

Op basis van het juryrapport dat zo dadelijk wordt voorgelezen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, de C.C.S. Cronestipendia 2018 toe te kennen aan Hanneke van Eijken, Radna Fabias en Mia You. Van harte gelukgewenst. En dan zal nu Daphne de Heer, directeur van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, ons deelgenoot maken van de overwegingen van de jury.

Uw mening