Oud-burgemeester Jan van Zanen Uitreiking Domtoren in Goud aan Joop Leppink

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Kanaal30, 27 juni 2019  

Beste mensen, meneer Leppink, beste Joop,   

Dit is toch wel een heel passende locatie om jou in het zonnetje te zetten. Een creatieve broedplaats. Een bruisende omgeving Een plek waar nieuwe ideeën en projecten ontstaan. Dat karakteriseert ook jouw  – veelal vrijwillige - inzet  gedurende bijna 20 jaar. Die inzet laat zich misschien het beste samenvatten in de zin dat jij oog hebt  voor mensen in een kwetsbare positie. Met ontzettend veel gedrevenheid, energie en passie geef je hen een podium zelfvertrouwen en een trots gevoel.  Je laat hen groeien en ontplooien.  

Dat je zelf uit een kwetsbare positie kwam heeft hiervoor ongetwijfeld de basis gelegd. Door omstandigheden heb je begin 2000  de daklozenkrant moeten verkopen. Je bent toen overgehaald om vrijwilliger te worden bij het woonwerkproject van Straatnieuws en de Tussenvoorziening. Winst was dat je daarbij  een kamer kreeg, maar vooral dat je  met een paar mede-ex-daklozen jouw schouders  onder de krant kon zetten. Dit gebeurde in een zeer turbulente periode van de krant, waardoor je dit niet heel lang hebt kunnen doen, maar je was toen ook al betrokken bij een project wat uiteindelijk de opmaat bleek voor diverse activiteiten waar je nog altijd bij betrokken bent.  

Heb het dan over Homeless de band van en voor  dak- en thuislozen. Deze band heeft ongeveer een jaar bestaan. Het lukte helaas niet om de band in stand te houden, maar wat wel lukte was om regelmatig te repeteren  met muzikanten die ook dak- en thuisloos waren. Jij regelde de afspraken, de oefenlocaties  en hield actief contact met de muzikanten. Dat was verre van gemakkelijk. Water naar de zee dragen, zouden veel mensen zeggen. Zo niet voor jou. Jij kon er al lol uithalen als iemand één dag per week  zijn drankgebruik matigde  om toch mee te kunnen spelen. Iemand die één dag per week wist welke dag het was, namelijk oefendag.

Dat plezier haal je er nog steeds uit, zónder een naïeve romanticus te zijn. Uit eigen ervaring weet je  dat je iemand niet zelf kunt redden. Wat je wel kunt doen, is iemand erkennen, in zijn worstelingen én in zijn kwaliteiten. Iemand een plek bieden, aandacht en een podium als dat helpt. Dit was dan uiteindelijk  de basis voor het muziekproject SMMU:  Samen Muziek Maken Utrecht. Een bijzonder project. Voor mensen waarvan jij vindt dat ze een tweede kans verdienen. De optredens in cultureel café Kopi Susu zijn een begrip geworden en om dat mogelijk te maken maak jij lange dagen. Om dit te organiseren en om de apparatuur daarvoor in de Kopi Susu te krijgen en na afloop de instrumenten  weer terug naar de opslag te brengen. Bovendien verzorgt SMMU Events  door het jaar heen diverse liveoptredens,  zoals op Koningsdag, De Buurtcamping, Burendag, het Armoedefestival en op diverse locaties van Lister en andere (zorg)instellingen.  Letterlijk en figuurlijk laat jij de stad swingen.   

Kom dan op jouw werk voor stichting Lister waar SMMU inmiddels onder valt als ook diverse andere projecten  waar jij bij betrokken bent. Ook hier zet jij je met hart en ziel in. En dat enthousiasme werkt aanstekelijk. Zo heeft één van de vrijwilligers van Lister  mij het volgende laten weten – en ik citeer: “Ik heb Joop leren kennen als een hele betrokken, vriendelijke en gedreven man. Ik heb op verschillende plekken vrijwilligerswerk gedaan, maar nergens anders heb ik zo’n betrokkenheid ervaren.” – einde citaat.  

Jij ziet bij mensen de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Je ziet de kwaliteiten bij hen en probeert ervoor te zorgen  dat de vrijwilligers bij Lister  het beste uit zichzelf halen. Vanuit Lister organiseer je naast Samen Muziek Maken Utrecht ook activiteiten als de eetclub, Zinnenprikkels  en activiteiten op de Buurtcamping.  Niet alleen van 9 tot 5 maar dag en nacht. Dat doe je niet voor jezelf nee, je verbindt mensen aan elkaar. Daardoor ontstaan regelmatig mooie samenwerkingsverbanden  en worden kwaliteiten van mensen versterkt. 

Beste Joop,  
De inzet die jij toont is bijzonder en van grote waarde voor Utrecht en voor de mensen die jij hiermee nieuwe kansen en een nieuw geloof in eigen kunnen geeft. Wil die waardering graag onderstrepen. Het is mij een groot genoegen  jou te onderscheiden met  ‘De Domtoren in Goud’.

Uw mening