Burgemeester Uitreiking Harm Alarm Bokaal aan politie district Utrecht Stad

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Bureau Paardenveld, 21 januari 2019

Geachte aanwezigen, burgemeester Aptroot, leden van de driehoek,

Een daling van 49% van het aantal woninginbraken afgelopen december. Een goed resultaat voor district Utrecht Stad. Maar ik zou de bokaal graag willen opdragen aan alle partners die de afgelopen jaren in gezamenlijkheid hun schouders hebben gezet onder de aanpak van high impact crimes. Op basis van het huidige Integraal Veiligheidsplan, waarin deze aanpak een prioriteit was.

Een groot aantal partners droeg hier toe bij. Natuurlijk politie, OM, Veiligheidshuis Regio Utrecht, Raad voor de Kinderbescherming en reclassering. De 5 gezamenlijk optredende corporaties die in de gemeente Utrecht werken: Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest en SSH. Maar ook talloze bewoners(-organisaties), welzijnsinstellingen, buurtteamorganisaties en gespecialiseerde zorgaanbieders.

Het is dan ook dankzij velen dat Utrecht de afgelopen jaren veiliger is geworden. Het aantal meldingen van criminaliteit in Utrecht nam de afgelopen 4 jaar af. Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde tussen 2015 en 2018 zelfs met de helft. En ook dit cijfer van 49% minder woninginbraken in de maand december spreekt boekdelen. Hoewel je altijd moet blijven zeggen: iedere inbraak is er één te veel. Echt waar, je zult er maar mee worden geconfronteerd. Vreselijk.

Een greep uit de maatregelen van de afgelopen 4 jaar.

Inzet van politie en toezicht en handhaving op basis van datagedreven sturing. Actieve inzet van burgers en ondernemers. Schouwen en bewonersinformatieavonden in Utrechtse wijken. Subsidie voor huiseigenaren en korting op maatregelen die huurders nemen om hun woning beter te beveiligen. Actieve communicatie over preventie tegen woninginbraak tijdens het Donkere-Dagenoffensief. Gerichte voorlichting onder studenten. Integrale aanpak van heling onder het motto 'zonder heler, geen steler'. Een persoonsgerichte aanpak gericht op plegers van high impact crimes.

Conclusie is: een stad veilig houden doe je met elkaar. Preventief, op maat en… met de bewoners. Gelukwensen dus voor District Utrecht Stad. Het beroerde van succes is overigens dat volhouden moeilijker is... daar gaan we met z’n allen wel voor. Als de cijfers weer de andere kant op zouden gaan is  'Leiden in last', u kent het...

Daarom worden de resultaten van onze aanpak meegenomen in het nieuwe (concept) Integraal Veiligheidsplan, dat inmiddels is voorgelegd aan de gemeenteraad. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad er volgende maand een oordeel over vellen. Reken ondertussen maar dat iedereen in Utrecht die bij de aanpak van woninginbraak en andere high impact crimes is betrokken, hartstikke blij is met de resultaten. En met de Harm Alarm Bokaal 2019.

Uw mening