Burgemeester Uitreiking koninklijke onderscheiding aan dokter Martha Pekelharing-Berghuis

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Diakonessenhuis, 16 april 2019

Beste mensen, Collega’s van dr. Pekelharing, Beste Bernard, Judith en Ruth,
Beste mevrouw Martha,

Vandaag was jouw laatste poli. En kijken we terug op een loopbaan die van grote waarde is geweest voor de gezondheid van jouw patiënten, voor de ontwikkeling van het Diakonessenhuis en voor de gemeente Utrecht, met een uitstraling tot ver daarbuiten.

Wat allereerst opvalt in de manier waarop je al die jaren jouw werk hebt uitgeoefend is jouw betrokkenheid, bevlogenheid en vooral jouw ongelofelijke drive. Een drive om continue de kwaliteit van de zorg te willen verbeteren.

Begreep dat je jezelf en jouw collega’s, soms tot vervelends toe, steeds weer vragen stelt als  ‘Is dit wat de patiënt zou willen?’ en ‘Is dit het beste wat we voor de patiënt kunnen doen?’ Op deze manier heb je de zorg voor de patiënten en hun omgeving naar een hoger niveau gebracht.

Je hebt daar bovendien veel vrije tijd in gestoken. Altijd was je in het ziekenhuis te vinden en naast jouw werk als kinderarts, bleek je een buitengewoon bekwaam bestuurder te zijn.

In een complexe organisatie als het Diakonessenhuis wordt er dan al snel dankbaar gebruikgemaakt van die kwaliteit. Het ziekenhuis heeft in bestuurlijke zin een moeizame periode doorgemaakt en stond onder verscherpt toezicht. Jij hebt er mede voor gezorgd dat het pad naar boven weer is ingeslagen.

Door zaken bespreekbaar te maken, iedere keer weer de verbinding te zoeken en door mensen samen te brengen.  

Dat deed je onder meer in jouw hoedanigheid als secretaris en voorzitter van de Medische Staf. Ook nam je het initiatief tot een betere organisatiestructuur van de medische staf. Je stond namelijk aan de basis van de oprichting van de Federatie Medische Staf Diakonessenhuis (FMSD) in september 2017. Dit is toch wel één van jouw verdiensten die bijblijven en van bijzondere waarde is.

Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland die werkt met een dergelijke overkoepelende vereniging, waarmee de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg verder geborgd is. Begreep dat deze vereniging nu ook fungeert als voorbeeld voor andere ziekenhuizen in Nederland.

Heb ook veel waardering voor jouw initiatief om een polikliniek jeugd en alcohol op te zetten. En om belangeloos mee te werken aan de wijkaanpak Oost om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Door jouw directe betrokkenheid als arts wist jij als geen ander ouders te overtuigen om ‘nee’ te verkopen aan hun kinderen en hen te wijzen op hun rol in de opvoeding rondom alcoholgebruik.

Tot op vandaag werkt het Diakonessenhuis mee aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Ben blij dat jouw collega Mark Hoetjer dit van je overneemt. Het is belangrijk dat hier aandacht voor blijft.

Er is een aantal vertegenwoordigers van SV Kampong aanwezig. Want ook hier heb jij een bijzonder initiatief ontplooit. Je bent namelijk in 2005 gestart met een activiteit voor mensen met een verstandelijke handicap.

Dat had nogal wat voeten in de aarde, omdat deze vorm van hockey een buitengewoon intensieve begeleiding vergt. Maar er kwam een gedegen plan en het bestuur ging akkoord. Jij hebt vervolgens 6 jaar lang leiding gegeven aan de wekelijkse trainingen en wedstrijden en gezorgd voor een uitbouw van deze activiteiten naar andere groepen met een beperking. De groep begon met 12 kinderen, met even zoveel begeleiders, en was vanaf het begin een doorslaand succes.

Inmiddels bestaat de groep uit ruim 40 kinderen en is er een mooi team met vrijwilligers om deze groeiende groep te blijven bedienen.

Geweldig om te horen dat deze kinderen enorm veel plezier in hockey hebben en soms op zaterdagmorgen al om 7.00 uur klaar zitten met hun hockeykleren aan. Bovendien zijn er onderling vele vriendschappen tussen de kinderen ontstaan en leerden de ouders elkaar langs de lijn goed kennen.
 
Met de aanpak voor deze bijzondere groep kinderen is Kampong in een paar jaar tijd een voorbeeld geworden voor hockeyverenigingen in het hele land.

Beste Martha,
Datgene wat je hebt neergezet is indrukwekkend en van grote waarde.

Maar wat er thuis speelt gaat natuurlijk altijd voor. Dat heb jij laten zien door meer dan 20 jaar je oudere zus Nel bij te staan als mantelzorger. En de gezondheidssituatie van jouw man Bernard – Erelid van Kampong - zet uiteraard ook alles in een heel ander perspectief.

Toch is het zeer terecht om vandaag stil te staan bij jouw enorme betrokkenheid en inzet voor jouw patiënten voor het Diakonessenhuis en voor de samenleving.

Jij bent altijd voor het grote belang gegaan, zette een stap extra én werkte met doorzettingsvermogen, een tomeloze energie én – niet onbelangrijk – altijd met een goed humeur.

Met bijzonder veel genoegen mag ik je dan ook meedelen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd jou te benoemen als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uw mening