Burgemeester Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Doris Hochscheid en Frans van Ruth

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, TivoliVredenburg, 3 februari 2017

Dames en heren,

Wat u zojuist tijdens dit lunchconcert heeft gehoord, is heel bijzonder en wordt in binnen- en buitenland buitengewoon gewaardeerd. Dat heeft te maken met het aloude spreekwoord ‘Zoekt en gij zult vinden.’ De zoektocht die een bevlogen celliste en pianist enkele jaren geleden begonnen naar Nederlandse composities voor cello en piano vanaf 1840, leidde tot mooie ontdekkingen.

Mevrouw Hochscheid en meneer Van Ruth, u ontdekte namelijk dat er in die periode niet alleen veel voor cello en piano is gecomponeerd, maar dat die stukken ook nog eens van een hoog niveau zijn.

Dames en heren, probeert u zich eens hun opwinding voor te stellen. Na langdurig speuren in archieven en bibliotheken stuit je op een partituur van een onbekende componist, of een werk dat verloren werd gewaand. Je blaast het stof eraf, slaat het titelblad om, bestudeert de noten en vormt een eerste indruk. Vervolgens studeer je het stuk in. Eerst ieder voor zich, vervolgens samen. Je kijkt elkaar aan en denkt: dit is écht goed! Vol enthousiasme laat je het werk aan anderen horen. Mensen wier beoordelingsvermogen je hoog in het vaandel hebt staan. Wat blijkt? Zij delen jouw oordeel: dit is een vondst van historisch belang! En voor je het weet, maak je het repertoire wereldkundig. Een offensief dat nu al tien jaar duurt.

Mevrouw Hochscheid en meneer Van Ruth, U bent er niet alleen in geslaagd prachtige muziek opnieuw te ontdekken, maar heeft de werken ook in een catalogus opgenomen, en informatie over de componisten beschikbaar gesteld in maar liefst vier talen. Daarnaast wist u een platenlabel te interesseren om de werken uit te brengen op cd. Inmiddels staat de teller op zeven cd’s vol ‘Dutch Cello Sonata’s’. De reeks is wereldwijd met lof overladen en in oktober vorig jaar nam u daarom in Berlijn de prestigieuze Echo Klassik 2016 in ontvangst. Mevrouw Hochscheid en meneer Van Ruth, met dit project heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van een belangrijk deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis.

Maar dat is niet de enige reden waarom ik nu het woord tot u richt. Uw verdiensten overstijgen dit project. U bent namelijk allebei een groot pleitbezorger van eigentijdse Nederlandse kamermuziek. Meerdere keren organiseerde u een serie concerten met uitsluitend Nederlandse kamermuziek om zowel jonge musici, amateurs en professionals te laten kennismaken met deze muziek en bovenal te stimuleren deze muziek te blijven spelen. Die serie is sinds 2011 opgenomen in het master-curriculum van het conservatorium van Amsterdam. Een ander mooi voorbeeld van uw ambassadeursrol voor Nederlandse muziek is het ‘Album-project’. In 2012 nodigde u dertig vooraanstaande Nederlandse componisten uit om muziek samen te stellen voor amateur cellisten en pianisten en in het bijzonder voor kinderen. U stelde de ruim 50 partituren vervolgens beschikbaar en bracht van elk werk drie opnames uit: één met zowel cello- als de pianopartij, één met alleen de cellopartij waarbij de pianist kan meespelen en vice versa. Een prachtige, interactieve manier om eigentijdse muziek onder de aandacht te brengen.

Mevrouw Hochscheid, u gaat straks weer terug naar Amsterdam, en u meneer Van Ruth, naar Eindhoven. Vandaag bent u samen in Utrecht in een prachtig muziekcentrum waar u zojuist met veel passie uw muziek ten gehore heeft gebracht. En waar ik graag iets aan zou willen toevoegen. Ik kan u namelijk meedelen dat Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft besloten u beide op grond van uw buitengewone verdiensten te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.