Oud-burgemeester Jan van Zanen Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Giovanni Timmermans

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Huize Molenaar, 25 juni 2019
 
Beste mensen,

Wat heeft u een fraaie locatie uitgekozen - Huize Molenaar - om voorafgaand aan de algemene ledenvergadering bijeen te komen. Fraai en bijzonder. Voor u als leden, omdat het bestuur u gaat bijpraten over het afgelopen jaar. En samen blikt u vooruit naar het komende jaar. Verleden en toekomst dus... Maar staat u mij toe vooral bij vandaag stil te staan. Voor de vergadering is deze ontvangst, ter ere van één persoon. En wat voor iemand… Iemand die vandaag de voorzittershamer overdraagt. Een voorzitter die na 12 jaar zijn functie neerlegt.

Ja, meneer Timmermans, ik heb het over u en dat maakt het bijzonder. Vandaag zijn alle ogen op u gericht. 12 jaar voorzitter… het is niet niks. En daar blijft het niet bij. Want naast de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, heeft u zich jarenlang belangeloos ingezet voor meer organisaties: sinds 1991 kan het Nederlands Instituut van Psychologen rekenen op uw steun, expertise en inzet. De daarbij behorende commissie Sector Gezondheidszorg en commissie Ondersteunende Beroepen weten zich verzekerd van uw kennis. Uw enthousiaste bijdrage in de redactieraad van 'De Psycholoog' heeft ook zeker zijn sporen nagelaten.

Achteraf een indrukwekkende prestatie. Misschien vind u dat zelf ook… Want 12 jaar geleden dacht u: ‘Dat voorzitterschap, dat kan toch helemaal niet zo ingewikkeld zijn?’ Uw voorganger had het u zelf nog verteld… Dus u nam vol vertrouwen die hamer over en ging in het bestuur zitten. De realiteit pakte iets anders uit, nietwaar meneer Timmermans? Want het voorzitterschap vreet tijd en energie. Maar onder uw aanvoerderschap is er, naar ik hoor, heel veel gebeurd. U stond aan de wieg van de Federatie en die heeft zich enorm ontwikkeld.

U wordt geroemd om uw eigenzinnigheid en uw leiderschap. Mensen typeren u als een erudiet man. Als we daar de betekenis van opzoeken, komen we uit op: ‘geleerdheid, gepaard gaand met smaak en kritische zin.’ Dat is Giovanni Timmermans… Achter de schermen heeft u bruggen geslagen en bergen verzet. U zorgde er altijd voor dat uw achterban goed werd vertegenwoordigd en u voor hen het allerbeste voor elkaar bokste. U inspireerde hen. Zodat zij, op hun beurt, zich met hart en ziel inzetten voor anderen. Omdat deze zorgprofessionals weten dat hun belangen, mede dankzij u, goed behartigd worden. Er is bijzonder veel waardering voor uw inzet en passie. En daarom gaan wij op een zeer bijzondere manier 'dank u wel' zeggen…

Wil u, namens alle aanwezigen en ook namens mijn collega Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, die mij heeft gevraagd om hier de honneurs waar te nemen, bedanken. Mijn waardering uitspreken… En het is bovendien voor mij een eer die waardering en dat respect ook namens Z.M. de Koning aan u over te mogen brengen. Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd.

Uw mening