Burgemeester Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Henk Bakker

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Muntgebouw, 28 november 2018

Beste mensen,

Het regent buiten. Het is maar dat u het weet. Zeer welkom desalniettemin in het doorgaans zeer zonnige Utrecht. Dank voor de gastvrijheid hier in het zeer fraaie Muntgebouw. Weest u niet bang: mijn bijdrage aan deze dag bestaat niet uit een diepgaand betoog over de waarde van specialistische expertise in zorg en onderwijs. Dat is niet mijn specialiteit en u heeft er de afgelopen middag ook al de nodige intensieve bijdragen op zitten.

Maar voordat u zo dadelijk met elkaar het glas heft, zou ik toch graag kort iets willen zeggen. En beginnen met de constatering dat ik als burgemeester van Utrecht vereerd ben met uw bijeenkomst hier in de stad. Dit symposium ter gelegenheid van het afscheid van niemand minder dan Henk Bakker. Een bijeenkomst die niet alleen heel goed bij hem past, maar ook bij de sociale en inclusieve stad die Utrecht graag wil zijn. Een stad voor iedereen, ook voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn.

Toch is ook dat niet de reden dat ik hier ben. Ik heb het met name voorzien op Henk Bakker zelf, die vanmiddag afscheid neemt als bestuurder van Kentalis. Dat afscheid nemen zal overigens van betrekkelijke waarde zijn... Henk zo inschattende... en dat zeg ik maar meteen aan zijn echtgenote en kinderen die hier vanmiddag ook zijn.

Meneer Bakker,

Graag noem ik enige feiten die u zelf natuurlijk allang kent. Sinds 2002 bent u voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Kentalis. Een organisatie die zich de afgelopen 17 jaar onder uw leiding heeft ontwikkeld tot internationaal en toonaangevend op het gebied van onderwijs en zorg. Het expertisecentrum, dat zich richt op mensen met een taalontwikkelingsstoornis, op mensen die doof of ernstig slechthorend zijn of doofblind, heeft een bijna landelijke dekking.

U heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van het internaat in Groningen. Dat is mede dankzij uw doorzettingsvermogen ook gelukt. Wat mooi is voor Groningen, maar ook een mooi voorbeeld van uw enorme inzet en betrokkenheid.

Naast uw werk bij Kentalis zet u zich ook al vele jaren maatschappelijk in. Uit uw vele nevenfuncties spreekt één heel duidelijke lijn, die kenmerkend voor u is: het gaat allemaal om het bieden van de best mogelijke zorg en het best mogelijke onderwijs aan leerlingen, cliënten en patiënten. En u vertaalt die betrokkenheid ook politiek. U bent immers ook lid geweest van de Groninger Provinciale Staten.

Meneer Bakker,

Cliënten, leerlingen en medewerkers zijn u dankbaar voor wat u voor Kentalis en dus voor henzelf heeft betekend. Overal (regionaal en nationaal) wordt u gezien en gewaardeerd als een maatschappelijk betrokken bestuurder. Met uw werk heeft u een grote bijdrage geleverd tot het verlichten en veraangenamen van het leven van velen.

Van de kant van het gemeentebestuur van Groningen - van mijn gewaardeerde ambtgenoot Peter den Oudsten in ieder geval zeker - kan ik een grote waardering voor het werk overbrengen dat u voor de samenleving heeft verricht. Voor uw jarenlange werk als bestuurder met oog en oor voor wat er in de maatschappij speelt. Alle waardering, ook namens Utrecht, voor uw inzet, betrokkenheid en doorzettingsvermogen, die ten goede zijn gekomen aan het verbeteren van de zorg voor hen die het niet gemakkelijk hebben.

En de waardering komt ook uit Den Haag, meneer Bakker. Tot mijn plezier kan ik u meedelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u op grond van uw verdiensten te benoemen tot Officier in De Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd.

 

Uw mening