Burgemeester Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Janneke Kieft

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Bartholomeusgasthuis, 20 september 2017

Dames en heren,

Een eer om hier in het Bartholomeusgasthuis bij u te gast te zijn. U hebt een middagsymposium achter de rug en weet nu precies hoe het moet, gelukkig ouder worden. Maar u begrijpt: hoe relevant dat onderwerp ook is, dat symposium is voor mij niet de reden van mijn aanwezigheid. De aanleiding tot het symposium is dat wel, namelijk het afscheid van mevrouw Kieft en mevrouw Van der Burg als vicevoorzitter en voorzitter van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid. Beide dames zijn ervaren, zelfs door de wol geverfde bestuurders en mevrouw Van der Burg werd daarom in 2009 op grond van haar verdiensten Koninklijk Onderscheiden. Vanmiddag richt ik mij dan ook op u, mevrouw Kieft. Mag ik u daarom vragen even naar voren te komen?

Mevrouw Kieft, Het is even geleden, maar ooit hadden wij met elkaar te maken als lid van het college U van Vleuten-De Meern, ik van Utrecht. Dat was in de roerige tijden vóór de samenvoeging van Vleuten-De Meern en Utrecht. Al in die tijd zette u zich ook op vele andere manieren in voor onze regio. Van 1999 tot 2007 als bestuurslid en toezichthouder van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en daarna tot 2013 als lid van de Raad van Toezicht.

In 2007 kwamen er vrijwillige activiteiten bij als voorzitter of vicevoorzitter in diverse Cliëntenraden van zorgorganisaties Aveant en Careyn. Dat deed u goed, bijvoorbeeld omdat u bij uw inzet voor cliënten en bewoners altijd een speciaal oog hield voor de kwaliteit van bestuur, management en medewerkers op de werkvloer. Degenen die met u hebben gewerkt, vinden u een prettige gesprekspartner, met een professionele en zakelijke houding. Die ondanks de volle agenda toch ook nog ruimte had voor enkele andere vrijwillige functies.

Ik heb mij laten vertellen dat u alleen de donderdagochtenden echt consequent vrij hield en ook uw maandelijkse leesclub nooit overslaat.

In 2010 werd u voorzitter van de landelijke Organisatie van cliëntenraden in de zorg. In 2013 bestuurslid van de Wijkraad Vleuten-De Meern. En vandaag neemt u, mevrouw Kieft, na 7 jaar afscheid als vicevoorzitter van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht. U stelde adviezen op, leidde de werkgroep Huisvesting en diverse projectgroepen, vertegenwoordigde de Adviescommissie bij alle mogelijke gremia van de gemeente. Uw afscheid is een goed moment om, namens de velen die de afgelopen jaren met u te doen hebben gehad, waardering uit te spreken voor alles wat u gedaan heeft en nog altijd doet. Waarbij u steeds weer in staat bent met uw enthousiasme mensen bij elkaar te brengen. Altijd het belang van de cliënten, de inwoners en dan met name de ouderen, op de eerste plaats laat komen.

Niet alleen in Vleuten-De Meern en Utrecht bestaat grote waardering voor u, mevrouw Kieft, maar ook in Den Haag. En dat heeft er toe geleid Dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft besloten u op grond van uw verdiensten te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.