Burgemeester Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Maarten Egeler

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Karel V, 19 juni 2017

Professor Egeler, beste Maarten, Sonja, mevrouw Egeler sr, dames en heren,

Hoe begin je een toespraak voor een man met uw vak en uw reputatie in dat vak? Wat ga je zeggen? Waar begin je? (Over uw heup gaan we het niet hebben ...)

Laat ik beginnen met te zeggen dat u in 2001 één van de “founding fathers” was van de Stichting Kinderoncologie Nederland. En dat uw talent om mensen te bij elkaar te brengen, er mede toe heeft geleid dat de zeven Nederlandse kinderoncologiecentra werden verenigd in het Prinses Máxima Centrum.

Laat ik verder gaan met de constatering dat u, tussen 2000 en 2011, hoogleraar en subafdelingshoofd kinderoncologie was in het Leids Universitair Medisch Centrum. Uw specialiteit: stamceltherapie. Niet alleen onderzoek, maar ook begeleiding van promovendi, de opleiding van fellows tot kinderoncoloog, het schrijven van publicaties, vele, en het geven van presentaties tijdens nationale en internationale bijeenkomsten. Eveneens vele. Daarnaast was u drie jaar lang voorzitter van de internationale kinderoncologiegroep SIOP.

Ik ga weer wat verder in de tijd. In 2011 ging u naar Toronto om daar leiding te gaan geven aan de afdeling hemato-oncologie en stamceltransplantatie in het gespecialiseerde kinderziekenhuis “Sick Kids”. U ging daar onder meer op zoek naar de mogelijke rol van celtherapie voor kinderen met bot- en hersentumoren.

Vorig jaar ging u met emeritaat als prominent vertegenwoordiger van de Nederlandse kinderoncologie. Als zodanig overal in de wereld erkend. Niet alleen staat u bekend als een groot medisch deskundige op het gebied van de zorg voor kinderen met kanker. U staat ook bekend als een sprankelend, motiverend en verbindend bestuurder. En een man die beschikt over een tomeloze inzet en energie. Die behalve aan uw werk ook ten goede komen aan goede doelen, zoals de stichting Kinderen Kankervrij (KIKA) en Villa Joep (fonds tegen neuroblastoom-kinderkanker). Van beide organisaties stond u aan de wieg en mede door uw netwerk, bestuurlijke ervaring en advies, werden beide stichtingen zeer succesvol.

Professor Egeler, Beste Maarten, tijdens een rede in 2004 citeerde u een wereldberoemde, Amsterdamse voetballer en filosoof, wiens naam ik niet zal noemen, toen het ging om de vraag waar het volgens u om draait in het leven. Het citaat was: “Dat is hoofdzakelijk dat iedereen er is om het meeste uit zichzelf te halen, wat dat ook mag zijn”.

Professor Egeler, u heeft alles uit uzelf gehaald als kinderarts, als wetenschapper, maar ook als verbinder, als coach, als motivator. En als iemand die er heel goed in is om credits te delen. Als iemand bij wie collega’s 24 uur per dag terecht konden om te sparren. Als iemand die altijd bereid was zijn gedachten en hypotheses bij te stellen als die van een ander beter waren.

Als iemand die ondertussen altijd de mens bleef zien achter de patiënt, alsmede zijn of haar familie en soms helaas ook nabestaanden. Je zou kunnen zeggen dat u vele jaren lang een indrukwekkend voorbeeld hebt gegeven van medisch leiderschap.

Ten slotte. Samen met uw echtgenote Sonja heeft u besloten uw carrière in Canada af te sluiten en samen in de natuur van uw rust te gaan genieten. Voor wij u laten gaan, moet ik u echter nog iets meedelen. Namelijk dat u vandaag eerst nog in het voetspoor treedt van uw vader. Niet alleen omdat ook die een natuurliefhebber was. Ook omdat ook hij, aan het einde van zijn loopbaan als hoogleraar geologie, een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen.

Professor Egeler, dat geldt ook voor u. Ook UW loopbaan, maar dan als kinderoncoloog, verdient namens de hele samenleving de grootste waardering.

Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft dan ook besloten u, op grond van uw grote, nationale en internationale verdiensten, te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.