Burgemeester Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Paul Rozmus

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Hoeve Wielrevelt, 1 september 2017

Dames en heren,

Dank u wel dat ik even uw gast mag zijn op de dag van het derde lustrum van de Stichting Haarfijn. U bent lekker sportief bezig geweest met Haarfijngolf. Ook dat kan gewoon in Utrecht. En laat ik het direct maar toegeven, dames en heren: ik ben hier niet alleen vanwege het 15-jarig bestaan van de Stichting. Ik kom meteen to the point. Meneer Rozmus, wilt u even naar voren te komen?

Meneer Rozmus, sinds 2001 bent u voorzitter van de Stichting Haarfijn. Een stichting waarvan u vandaag het derde lustrum viert, die zich ten doel heeft gesteld om geld bijeen te brengen om van Haarzuilens een nog mooier en beter dorp te maken. U doet dat door activiteiten te organiseren die geld opleveren.

Eén van de projecten was de Bonifatiusschool. De school voldeed niet meer aan de subsidie-eisen die worden gesteld en de subsidiekraan werd daarom deels dichtgedraaid. Sluiting dreigde. En dat leidde tot grote onrust in Haarzuilens.

Mede door toedoen van de Stichting, en dus van u, meneer Rozmus, kon begin dit jaar bekend worden gemaakt dat de Bonifatiusschool toch behouden kan blijven. Onder meer door de inkomsten die u wist te halen uit activiteiten die mede door u, als voorzitter van de stichting, werden georganiseerd. Haarfijngolf, het Meifeest, de Kerstmarkt, Paaseieren zoeken, Seventiesparty’s. Over het verenigen van net nuttige en het aangename gesproken.

En dit is niet uw enige rol die u hier in Haarzuilens al meer dan vijftien jaar speelt, meneer Rozmus. U bent ook voorzitter van stichting Hoor de Haar, een belangenvereniging voor de inwoners van het dorp. Ook in dit verband organiseert u bijeenkomsten en treedt u op als  contactpersoon richting diverse (overheids-)instanties. En ik heb nog een voorbeeld van de initiatieven die u neemt: het project Haarse Zon. Daarin hebt u met buurtbewoners een energiecoöperatie met zonnepanelen opgezet. Goed om hierin de krachten te bundelen. Daar heeft niet alleen het milieu, maar ook iedere individuele deelnemer en niet te vergeten de stad Utrecht als geheel voordeel bij.

Dat laatste geldt ook voor uw werk als secretaris bij de Stichting Emmaus Utrecht-Haarzuilens. Een organisatie met diverse woon- en werkgroepen in Nederland voor dak- en thuislozen, waarvoor u nog steeds hand- en spandiensten verricht. En zo langzamerhand vraag ik me af, meneer Rozmus, voor welke organisatie in Haarzuilens u NIET actief bent of bent geweest. Want u was ooit ook voorzitter van de Kermis- en Oranjevereniging Haarzuilens, die activiteiten onderneemt (zoals de Haarse Kermis) die ook tot ver buiten het dorp de aandacht trekken.

Meneer Rozmus, het zal niemand verbazen dat veel dorpsgenoten waardering hebben voor de manier waarop u uw ervaring en talent voor de dorpsgemeenschap van Haarzuilens en dus voor Utrecht inzet. Ik kan u melden dat de bewondering voor uw inzet ook Den Haag heeft bereikt. En dat dat er toe heeft geleid dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten om u, op grond van uw grote verdiensten voor Haarzuilens en in het bijzonder de Stichting Haarfijn, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Finally, ladies and gentlemen, I express the hope that your congress will prove very successful. This is important, because it's our children, our future, that are at stake. Thank you very much.