Oud-burgemeester Jan van Zanen Uitreiking koninklijke onderscheiding aan prof. dr. Frank Miedema

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Universiteit Utrecht, 19 februari 2019

Professor Miedema, beste Frank, geachte aanwezigen,

Ik kom even inbreken … Op jouw, ik hoop dat ik het goed uitspreek, oant sjen-bijeenkomst. Je bent geboren in Friesland. Ik heb het opgezocht: het was die dag ijskoud. En … het was exact 4 weken voor de tiende Elfstedentocht. Dan ben je in Friesland onder een goed gesternte geboren.
 
En gelukkig hebben we daar ook buiten Friesland van geprofiteerd. Je neemt vandaag afscheid als lid van de Raad van Bestuur. Je blijft - gelukkig - verbonden aan het UMC Utrecht. En aan verschillende organisaties, zoals het AIDS Fonds en Stichting Dondersfonds. Je lijkt me niet iemand die achter de geraniums gaat zitten. Er komt een leerstoel Open Science. Van harte gelukgewenst. Je hebt daar echt je nek voor uitgestoken. Wil daar graag iets over zeggen. Je was ooit, lang geleden, een jonge, ambitieuze wetenschapper. Je wilde punten scoren door aan de lopende band te publiceren. In de grote tijdschriften u kent ze allemaal: Science, Nature, The Lancet.
 
Veel mensen, ik ook, zouden al blij zijn als ze 1 artikel konden publiceren. Jij publiceerde er honderden… Maar: het zat je niet helemaal lekker. Ik neem u even mee naar begin jaren 80. De wereld had kennisgemaakt met hiv en aids. Dit alles had een grote impact op de samenleving. Jij Frank, was toen een van de pioniers van het Nederlandse aidsonderzoek.
 
Je schreef vele artikelen. En in je artikelen schreef je altijd wat je dacht dat patiënten nodig hadden. Maar op een dag viel bij jou het kwartje. Je stelde jezelf de vraag  of artsen niet juist aan patiënten moeten vragen wat zij nuttig vinden. Wat relevant is voor hen... Je wilde af van het systeem, waarbij onderzoekers zich focussen op het verzamelen van punten. Te scoren met onderzoeken naar, zo verwoordde je het ooit in een interview, 'sexy onderwerpen'… Zoveel mogelijk artikelen in de bekende bladen... Aardig voor je CV, maar minder relevant voor de patiënt. Dat vinden we nu vanzelfsprekend, maar jij maakte je er destijds niet populair mee. Maar mede dankzij jouw voortrekkersrol is er echt wat veranderd in de wetenschap. Het ultieme bewijs daarvoor is de Wetenschapsvisie Nederland 2025. Jouw gedachten over Open Science hebben een prominente plek gekregen in deze toekomstvisie. Een belangrijk document.
 
En: je stond mede aan de wieg van het Utrecht Science Park. Dé plek waar kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven samenwerken. Samen nieuwe oplossingen vinden voor een langer en gezonder leven - nu en in de toekomst. Een internationaal gewaardeerde onderzoeks- en innovatiehub die Utrecht, mede door jouw inzet, nog eens extra op de kaart heeft gezet.
 
Professor,
 
Hopelijk krijg je veel bloemen vandaag. Maar - zoals gezegd - geen geraniums... Je bent een beetje als die bekende Friese weerman die onlangs zijn vertrek aankondigde. Ja, hij gaat weg. Maar hij verdwijnt niet helemaal uit zicht. Piet blijft weerman, blijft zijn passie volgen. Net als jij. Jij blijft - gelukkig - ook je passie, je roeping volgen. Sprak daarom net niet voor niets van een ‘oant sjen’-bijeenkomst. Tot ziens…
 
Beste Frank,

Dank voor je jarenlange inzet. Als arts. Als onderzoeker. Als lid van de Raad van Bestuur.
Ik weet zeker dat je vakgenoten, promovendi, collega’s, de Utrechters, maar vooral patiënten en hun naasten je dankbaar zijn. Iemand die ook zeer dankbaar is voor je werk - ook hij reed ooit een Elfstedentocht - is Zijne Majesteit de Koning... Het is mij een grote eer en genoegen je te kunnen mededelen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd jou, Frank, te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van harte gelukgewenst…

Uw mening