Oud-burgemeester Jan van Zanen Uitreiking koninklijke onderscheiding aan prof. dr. Linda de Vries

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Academiegebouw, 18 juni 2019

A warm welcome to all the international guests. Welcome to the Netherlands, welcome to the heart of the Netherlands, the very heart, the city of Utrecht...if you allow me, I will continue in Dutch…

Mevrouw De Vries, vandaag draait het allemaal om u. Heb gehoord dat bescheidenheid een van uw allerbeste eigenschappen is. En dan voelt zo’n dag als vandaag, een internationaal afscheidssymposium ter ere van u, misschien wat ongemakkelijk. Blijft u lekker zitten - dat was u sowieso wel van plan geloof ik - en staat u mij toe alle onbescheidenheid van u ‘af’ te gooien.

Vandaag neemt u afscheid van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Nemen wij afscheid van een instituut… U, mevrouw De Vries… De allereerste en tot nu toe enige hoogleraar neonatale neurologie. Hier in Utrecht, in Nederland en ver daarbuiten weet iedereen: “voor neonatale neurologie moet je bij Linda zijn”. Dat wil zeggen Linda de Vries, professor Linda de Vries…

Overal heeft u uw kennis en kunde maximaal ingezet: de patiëntenzorg, het onderwijs en de wetenschap. U heeft uw leven gewijd aan de allerkleinste patiëntjes. Pas- en vroeggeboren kindjes: onze kwetsbaarste patiënten. Kinderen met nog een heel leven voor zich. Kinderen en ouders die al vroeg in de medische molen terecht kwamen. En de allerbeste medische zorg, liefde en aandacht nodig hadden. Zij waren bij u in de allerbeste handen… Niet alleen leven, maar vooral de kwaliteit van leven had voor u prioriteit.

Uw kennis op het gebied van de ontwikkeling van de hersenen van vroeggeboren kinderen, en hun motorische en cognitieve ontwikkeling, is onuitputtelijk. U heeft aangetoond dat schedel-echografie een belangrijke techniek is om hersenafwijkingen bij pasgeborenen vast te stellen.

Als één van de eerste artsen ter wereld heeft u de echografische diagnostiek van witte stof-afwijkingen van de hersenen van te vroeg geboren kinderen beschreven en geperfectioneerd. Daarnaast introduceerde u een vereenvoudigde vorm van continue EEG-bewaking op de neonatale intensive care unit. Ook stimuleerde u het gebruik van MRI in de diagnostiek van hersenafwijkingen. U heeft veel klinisch onderzoek verricht op het gebied van neonatale neurologie. U bent een echte bruggenbouwer: u verbond kinderneurologen, genetici, revalidatieartsen, metabole artsen, radiologen en neonatologen met elkaar. Onderwijs heeft altijd uw warme belangstelling gehad. Verpleegkundigen, studenten, arts-assistenten en fellow neonatologen in Nederland en het buitenland: zij leerden het allemaal van u. U schreef honderden wetenschappelijke artikelen in gerenommeerde medische tijdschriften. Hoofdstukken in medische leerboeken. U schreef een boek over lange termijn effecten van hersenaandoeningen bij pasgeborenen. U bent een veelgevraagd spreker op buitenlandse congressen. Een internationaal gewaardeerd en gerespecteerd kinderarts.

U zorgde ervoor dat niet alleen vroeggeboren kinderen, maar ook ‘vroege ouders’ een zo goed mogelijke start konden maken. U had een warme band met veel ouders. Een aantal van hen is hier vandaag, voor u. U toonde altijd oprechte belangstelling voor hen. Heb begrepen dat veel ouders de poli belden toen zij hoorden dat u met emeritaat zou gaan. Ze wilden graag nog één keer bij u langskomen. En veel ouders hadden bij het afscheid tranen in hun ogen… U bent van onschatbare waarde.

Dat verdient alle waardering, vindt ook onze koning… Het is mij een eer en een groot genoegen u te kunnen mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van harte gefeliciteerd.

Uw mening