Burgemeester Uitreiking koninklijke onderscheiding aan prof. dr. Marieke Schuurmans

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Hogeschool Utrecht, 14 juni 2018

Geachte aanwezigen,

Dank dat ik hier, bij het afscheid van Marieke Schuurmans als lector Ouderenzorg, het woord mag voeren. En nog iets mag zeggen over het werk van zo vele jaren in een zeer relevant vakgebied.

Onlangs stond een column in het tijdschrift Medisch Contact, geschreven door een huisarts uit het midden van het land. Hij beschreef een visiterondje waarbij de gemiddelde leeftijd van de patiënten lag op 87 jaar. En voegde daaraan toe: in 2030 gaat dit gemiddelde op voor heel Nederland. Er zullen dan nog meer ouderen zijn die lijden aan één of meer chronische ziekten.

Uw vakgebied, professor Schuurmans. En het was sinds 1990 dat uw activiteiten op dit vakgebied een hoge vlucht namen. U werd toen hoofdverpleegkundige bij het UMCU. In 2001 universitair docent (in 2009 hoogleraar) en dus vanaf 2002 ook lector Ouderenzorg hier bij de Hogeschool. Als onderzoeker specialiseerde u zich in de relatie tussen ziekte en het dagelijks functioneren van patiënten. U richtte zich met name op de verwardheid die vooral bij chronisch zieke ouderen veel voorkomt. Zo bent u de geestelijk moeder van een inmiddels in binnen- en buitenland toonaangevende methode om die verwardheid te herkennen en te behandelen. U deelde de resultaten van uw wetenschappelijk werk in talloze publicaties. Zeven handboeken en meer dan 150 wetenschappelijke artikelen staan op uw naam. Waarbij niet alleen de overtuigende inhoud opvalt, maar ook uw schrijftalent. Dat zie je ook terug bij uw presentaties, waarin u de theorie moeiteloos en op boeiende wijze illustreert met uw eigen ervaringen. U was een gezocht 'peer reviewer'. Begeleidde tientallen promovendi. Had zitting in visitatiepanels voor verpleegkundige opleidingen. En haalde vele miljoenen euro’s binnen aan onderzoeks-subsidies.

Naast dit alles werd u in 2002 één van de eerste lectoren in het hoger beroepsonderwijs. Hier aan de Hogeschool. Belast met zowel onderzoeks- als onderwijstaken. Uiteraard praktijkgericht. U richtte zich op vroege signalering, functieverlies bij ouderen, zelfmanagement van de zorg en medicatie. Ook hier formuleerde u standaarden die inmiddels landelijk gelden. Het door u hier aan de Hogeschool opgezette kenniscentrum 'Innovatie van de zorgverlening' heeft inmiddels een grote reputatie.

U bent één van de pijlers onder de ambitie van Utrecht als modelregio voor zelfmanagement en als Health Hub. Een ambitie die zonder verbinding tussen kennis, praktijk en beleid niet realiseerbaar is. De afgelopen bijna 25 jaar had u op de één of andere manier naast dit alles ook nog tijd en energie voor een grote hoeveelheid activiteiten als bestuurder en vrijwilliger, adviseur en jurylid. Het zijn er vele tientallen. Wees gerust, ik noem ze kort: het European Nursing Congress, de Beroepsvereniging, Verpleegkundig Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, de Gezondheidsraad, de Raad van Advies van het AGIS Innovatiefonds. En ook: de landelijke stuurgroep Zichtbare Zorg en de taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek, beide van het ministerie van VWS.

U bent: de drijvende kracht achter de professionalisering van verpleging en verzorging. Boegbeeld op uw vakterrein. Iemand die altijd vooruit denkt. De eerste onderzoeker die ouderenzorg op de agenda zette. Scherpzinnig denker, creatief, vol energie en toegewijd. Iemand met visie, die deze ideeën ook weet om te zetten in daden. En niet het onbelangrijkste: een voorbeeld voor de verbinding tussen disciplines als onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk. Bovendien een overtuigd teamspeler, met wie het goed samenwerken (en samenleven) is. Niet waar Rolf (echtgenoot) en Jan en Eva (de tweeling)?

Uw vakgenoten en Utrecht zullen u in uw nieuwe functie blijven tegenkomen, als opleidingsdirecteur Professionals in de Zorg bij het UMCU. Namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander, kan ik mededelen dat u, op grond van uw grote verdiensten voor onze zorg, aan die nieuwe functie gaat beginnen als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zeer verdiend en van harte geluk gewenst.

Uw mening