Burgemeester Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen aan Jaap Bakker en Riek Bransen-Groenewegen

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Burchtpoort, CultuurCampus Vleuterweide, 16 februari 2020

Voorzitter (Robert) de Bruijne, dank voor uw vriendelijke woorden. Dag allemaal. Wat heerlijk om even bij u te mogen zijn ter gelegenheid van de tweede editie van het Vriendenfestival. Las in het programma - ik mocht rond half twee even langskomen - dat ik als ‘intermezzo’ in de Binnentuin sta aangekondigd. Daar ben ik dan. Ik stel me graag aan u voor: intermezzo.

Mooi om een deel van het allereerste optreden van het Overdagorkest - de senioren van Harmonie Orkest Vleuten - te mogen meemaken en geweldig dat u - meneer Bakker, beste Jaap - daar deel van uitmaakt. Want ik begrijp dat u hiervoor, bij gebrek aan een dergelijk orkest in Vleuten, enige jaren bij een seniorenorkest in Woerden heeft gespeeld. En gezien uw jarenlange betrokkenheid bij Harmonie Orkest Vleuten is dat toch eigenlijk onbestaanbaar. U hoort bij het meubilair (‘Wat zegt u? Inventaris ... ook goed’). U hoort bij de inventaris van de vereniging.

Kort na de oprichting in 1949 meldde u zich aan als lid. Sindsdien heeft u niet alleen muziek gemaakt, maar op allerlei manieren als vrijwilliger meegeholpen aan de groei en bloei van de vereniging. We hebben het dan over een inzet  van meer dan een halve eeuw. Daar zet ik u graag even voor in het zonnetje.

En uw inzet voor de Bloaskapel Vleuten springt dan misschien nog wel het meeste in het oog. In de jaren ’50 was u één van de oprichters van de Bloaskapel en een groot aantal jaren was u de grote man hierachter. Wat heeft u eigenlijk niet gedaan? U verzorgde de afspraken, verzamelde bladmuziek, beheerde de bibliotheek hiervan en deed de financiën.

Mede dankzij uw inzet genoten de inwoners van Vleuten en omstreken van de muziek van de Bloaskapel tijdens, bijvoorbeeld, Koningsdag,  het Tiroler Oktoberfeest en bij de Sinterklaasintocht. Bovendien leverden de optredens van de Bloaskapel een mooie duit op voor de verenigingskas.

Aardig om te noemen is dat u in die beginjaren van het Harmonieorkest, toen Vleuten nog Vleuten was, zal ik maar zeggen, een vrij assertieve manier hanteerde
om nieuwe leden te werven.
 
U had namelijk nauw contact met postbode Weergang die door zijn beroep altijd van alles als eerste op de hoogte was. Als hij er lucht van kreeg dat een nieuwe inwoner
een muziekinstrument bespeelde, dat gaf hij dit aan u door. U stond dan diezelfde avond op de stoep bij deze nieuwe bewoner met een trompet of ander instrument
en overhandigde deze met de mededeling; ‘ik zie je woensdag bij de repetitie …’
 
Daarnaast was u lange tijd voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid, heeft u de instrumenten beheerd, zorgde u samen met uw vrouw voor de uniformen en was u ‘chef oud papier’. Ook deze taak is niet te onderschatten, want dit leverde de vereniging veel geld op, wat mede heeft bijgedragen aan de continuïteit van de vereniging.
 
U controleerde soms dagelijks de containers om te kijken of deze al vol zaten. Veel inwoners van Vleuten herinneren zich u als de ‘fluitende Jaap’ die van en naar deze containers fietste.

Want op welke manier u zich ook heeft ingezet u deed het altijd met veel plezier. Begreep dat er altijd wel met u te lachen valt en dat u een open boek bent. U zegt wat u denkt. Dit alles maakt dat u al die jaren een zeer gewaardeerd lid van de vereniging was en dat nog altijd bent. De muziek is uw lust en uw leven en daar doet u alles voor.
 
Om die inzet te onderstrepen heeft het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd.

Zo dat was meneer Jaap. Inmiddels begrijp ik dat postbode Weergang ook in de zaal zit. Van harte welkom postbode. Uw roem ging u vooruit . Wij hadden thuis bij mijn ouders vroeger ook zo’n postbode. Die heette ‘Cor’. Hij overhandigde de post en ansichtkaarten altijd met de mededeling: ‘Zo, die zitten weer ver ...’.

Mag ik nog iets zeggen? Mevrouw Bransen-Groenewegen, beste Riek, ik weet waar u zit. Precies, daar. Met uw dochter. Komt u een beetje in de buurt zitten?

Want, als we het hebben over het meubilair - excuses meneer Jaap - inventaris van de vereniging, dan bent u met uw 90 jaren, bijna 91 (verjaardag op 4 maart) het pronkstuk van Harmonie Orkest Vleuten. Uw verbondenheid met het orkest
is altijd intens geweest.
 
Sinds mensenheugenis bent u actief voor de vereniging. U ontvangt de orkest- en bandleden, biedt hen een luisterend oor en draait de bardiensten op woensdagavond. U vindt het heerlijk om er dan te zijn en u bent daar heel trouw in.
 
Ze zeggen weleens dat je oude bomen niet mag verplaatsen, maar in uw geval gaat dit niet op. Want toen het orkest in 2018 verhuisde van de Schakel  naar CultuurCampus Vleuterweide bent u meegegaan en gelukkig bent u er nog altijd. En met uw inzet, enthousiasme én gezelligheid, hopen we dat u nog vele jaren tegoed hebt,  want voor de vereniging bent u onmisbaar.
 
Naast uw inzet voor Harmonie Orkest Vleuten heeft u zich ook voor allerlei andere clubs ingezet. Zo stond u in de jaren ’80 aan de wieg van de vereniging ‘Anders Bezig Zijn’. Wat begon als een soos, groeide uit tot een vereniging met inmiddels honderden leden.
 
Maar het doel is al die jaren hetzelfde gebleven. De vereniging richt zich op mensen die, ongeacht hun leeftijd, om uiteenlopende redenen niet meer deelnemen aan het arbeidsproces.  De vereniging zorgt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, zodat de leden het gevoel krijgen dat ze weer meedoen en structuur in hun week kunnen aanbrengen.
 
Deze vereniging heeft zich de afgelopen decennia dubbel en dwars bewezen. De leden zijn zeer trouw, en wanneer de vakantieperiode aanbreekt en er geen activiteiten zijn, kan die voor de mensen niet snel genoeg voorbij zijn.
 
U heeft mede bijgedragen aan dit succes. U zat jarenlang in het bestuur, was enkele jaren voorzitter en draaide tot 2018 regelmatig de bardiensten. U bent in dat jaar ook zeer terecht benoemd tot lid van verdienste van de vereniging Anders Bezig Zijn.  
 
Noem tenslotte nog dat u in de grote zaal van Woonzorgcentrum Parkhof  jarenlang koffie heeft geschonken en bardiensten draaide bij Bridgeclub ‘De Bridge Schakel’.
Dit doet u nog altijd en ook hier bent u  een verbindende factor binnen de vereniging.
 
Ik vind het zeer terecht en een eer om u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit behaagd heeft  u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Ook u komt het van harte toe.

Uw mening