Oud-burgemeester Jan van Zanen Uitreiking Maartenspenning aan dominee Netty de Jong

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Domkerk, 27 januari 2019

 

Dank voor uw vriendelijke woorden, meneer Schriever.

Mooie zang en muziek. “As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.” En tegen die aardige meneer uit Groningen die net sprak, zou ik willen zeggen: U heeft Netty de Jong opgeleid, wij Henk Vonhoff...

Geachte aanwezigen, dominee De Jong,

Wat een eer dat ik aanwezig mag zijn bij dit bijzondere afscheid. In deze unieke kerk. Een unieke locatie.

Waar het vanmiddag om draait, mevrouw De Jong, is dat u, namens het Citypastoraat Utrecht, hier 12 jaar actief bent geweest als predikant. Hier in de mooiste en grootste kerk van de stad en misschien wel van Nederland. En dat die kerk in die 12 jaar mede dankzij u de grootste ontmoetingsplaats van de stad is geworden.

Wie en wat ontmoeten elkaar hier, zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar in deze met recht Open Dom?

Je zou kunnen zeggen: iedereen. Maar allereerst natuurlijk mens en God. En tegen die achtergrond mensen onderling. De leden van de kerkgemeente. Onder wie de bezoekers van de diensten, waarvan u er, dominee De Jong, honderden heeft geleid.

Daartoe reken ik ook de sprookjesachtige Night of Light op zaterdagavond, als de Domkerk is verlicht met kaarsjes. En de vele getijden. U heeft wel eens beschreven, mevrouw De Jong, hoe zelfs de stoerste mannen dan heel klein en devoot kunnen worden.

In de 12 jaar dat u dominee was in de Domkerk, was die kerk ook vaak een plek van oecumene. Waar mensen van verschillende wijkgemeenten en verschillend geloof elkaar konden ontmoeten.

En niet minder was de Domkerk een ontmoetingsplaats voor mensen die het moeilijk hebben. Daklozen, eenzamen, mensen met een beperking. Waarbij u, dominee De Jong, liefdevol en kordaat optrad als helper en ondersteuner.

Er zijn meer groepen mensen waarvoor de Domkerk de afgelopen 12 jaar een ontmoetingsplek was. Bezoekers van Utrecht, mijn beide ouders bijvoorbeeld, die wilden kennismaken met dat fantastische, gotische gebouw dat de Domkerk uiteindelijk óók is. Of die kennismaking wilden hernieuwen. Muziekliefhebbers tijdens een Zaterdagmiddagconcert.

U heeft van de Domkerk, mevrouw De Jong, méér gemaakt dan het fysieke centrum van een gemeenTE. Mede door u werd de kerk ook het spirituele centrum van een gemeenSCHAP. Een kleurrijke en behoorlijk grote gemeenschap. Want de Domkerk trekt jaarlijks meer dan 400 duizend bezoekers. Mensen die er verstand van hebben, zeggen dat dit de drukst bezochte kerk-in-functie van Nederland is en u één van 's lands beste citymarketeers.

En daarmee kom ik op al het werk dat u de afgelopen 12 jaar achter de schermen hebt gedaan en op uw vele wat meer kleinschalige werkzaamheden.

Alle voorbereidend en organisatorisch werk rondom de diensten en andere bijeenkomsten. Alle overleg in werkgroepen en commissies en met de klokkenluiders.  Al het pastorale werk. Spreekuur, huisbezoeken, zorg bij huwelijken en overlijden. Kerstmaaltijd voor ouderen, huiskamergesprekken.

Uw optreden in een groot aantal besturen (stedelijk en landelijk) en als nestor van het collegiaal beraad van predikanten en kerkelijk werkers. Uw inzet voor leren en catechese en voor meer betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de kerk. Uw bijdragen aan het contactorgaan, 'Handreiking'. Uw optredens in de media. En tijdens manifestaties. Kort geleden nog bij 'Love shine a light' op het Domplein, toen u met liefde sprak over het huwelijk van twee jonge vrouwen dat u ging inzegenen.

Uw optreden als partner van Utrecht Marketing, universiteit en DomUnder en in een project als 'In vrijheid verbonden'.

U was, mevrouw De Jong (en met u de Domkerk), de afgelopen 12 jaar een persoon bij wie ontelbare lijnen leken samen te komen. En was daarmee het kloppend hart van de ontmoetingsplaats die de Domkerk is. U heeft daarmee op een indrukwekkende manier laten zien hoe je ook in een tijd van ontkerkelijking en post-modernisme vorm kan geven aan de geest van Sint Maarten. De jonge soldaat die, lang geleden, bij de stadspoort van Amiens zijn mantel deelde met een bedelaar.

U deelde deze unieke ontmoetingsplaats, uw menselijkheid en spiritualiteit met iedereen. Heette iedereen welkom, 12 jaar lang. Dat is de reden dat het gemeentebestuur van Utrecht heeft besloten om ter gelegenheid van uw emeritaat de Maartenspenning aan u uit te reiken.

Uw mening