Burgemeester Uitreiking Speld van de Stad aan 4 vrijwilligers

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Amerhof, buurthuis De Nieuwe Jutter, 6 december 2019
 
Beste mensen,

Ik ben hier met een bijzondere reden, want ik wil graag een viertal vrijwilligers in het zonnetje zetten. Vraag daarvoor als eerste Arnold Vianen en Dien Vos naar voren.

Meneer Vianen, Mevrouw Vos,  Beste Arnold en Dien,

U bent beiden op allerlei manieren actief voor de buurthuizen Het Trefpunt en de Nieuwe Jutter, maar er is één activiteit die direct in het oog springt:

Uw betrokkenheid bij de maandelijkse dansavond sinds het seizoen 1997/1998. Al ruim 20 jaar. Elke maand. 10x per jaar. Van september tot en met juni. Daarnaast organiseert u ook nog eens een kerst- en nieuwjaarsbal. Dat zijn uiteraard extra drukke avonden met wel 80 of 90 gasten.

Wat veel mensen niet zien, is dat er achter de schermen veel moet gebeuren om die maandelijkse dansavond in goede banen te leiden.

U zorgt er voor – samen met de andere vrijwilligers - dat alles in de zaal op tijd klaar staat.  De tafels en de stoelen. De slingers en de feestverlichting, de muziekinstallatie  en uiteraard de prijsjes voor de verloting. Juist die verloting maakt dat de mensen het extra leuk vinden om te komen.

Na afloop zorgt u ervoor dat alles netjes achtergelaten wordt. Dat betekent dat u vaak pas laat in de nacht thuis komt.

Uw bijzondere inzet maakt dat de deelnemers de dansavond zeer waarderen en de bezoekers komen dan ook vanuit de hele stad.

Maar uw betrokkenheid gaat nog veel verder. Buiten de dansavonden om houdt u met diverse gasten contact. Bij ziekte, en bij rouw en trouw, laat u iets horen. Daarnaast gaat u soms zomaar bij mensen langs. Uit betrokkenheid en om een stukje aandacht te geven. Dat doet de mensen goed.

Daarnaast bent u al vanaf de start betrokken bij buurthuis Het Trefpunt. Een buurthuis dat de wijkbewoners goed weten te vinden. En het beheer wordt volledig door vrijwilligers – zoals jullie – gedaan. Zoiets valt op.

Velen van u herinneren zich nog goed dat Het Trefpunt in 2006 de eer te beurt viel een Appeltje van Oranje te winnen. Dé nationale prijs voor bewonersinitiatieven. U was er beiden bij toen deze prijs op 13 mei 2006  in paleis Noordeinde  aan de hele groep werd uitgereikt. Dat moet ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring zijn geweest.

Maar de meeste tijd en aandacht vergde misschien wel uw inzet voor de doorstart van buurthuis De Nieuwe Jutter. In 2006 waren er serieuze plannen om het buurthuis te sluiten. U vond dat dit niet kon gebeuren. Samen met anderen heeft u zich ingezet voor het behoud en besloot om het beheer in eigen handen te nemen. Dat lukte.

Op 11 september 2008 werd de Nieuwe Jutter door prinses Maxima geopend, het buurthuis groeide uit tot een belangrijke ontmoetings- en activiteitenplek voor wijkbewoners en De Nieuwe Jutter kreeg zelf landelijke bekendheid.

Meneer Vianen, Beste Arnold,

Door uw betrokkenheid bij de doorstart van de Nieuwe Jutter, heeft u 12,5 intensieve jaren achter de rug. En nog altijd bent u op allerlei manieren betrokken. U doet enthousiast mee aan het beheerdersoverleg, voert allerlei praktische klussen uit en u bent altijd aanwezig bij de wekelijkse koffie-ochtend.

Begreep dat u bijzonder attent bent voor de mensen om u heen. U bent ontzettend trouw, de mensen kunnen van u op aan.  En vaak doet u veel meer dan verwacht zou mogen worden. Dan denk ik aan de voorraadbeheer en geldafdracht van de bar.

Maar ook aan uw jaarlijkse inzet voor een leuke burendag en voor de zomerschoonmaak. Vergeet ook niet uw inzet voor de Rivierenwijkse biljartvereniging waar u al 25 jaar allerlei hand en spandiensten verleent.

Mevrouw Vos, Beste Dien,

Ook u levert al jaren een zeer gewaardeerde en positieve bijdrage aan buurthuis Het Trefpunt én De Nieuwe Jutter. Anderen karakteriseren u als trouw en betrouwbaar en door uw verbindende aanwezigheid draagt u actief bij aan de samenhang tussen de bewoners die dit buurthuis bezoeken. U bent echt een mensen-mens. De mensen kunnen van u op aan.

En als er wrijvingen of conflicten zijn, dan gaat u die niet uit de weg, maar dan brengt u uw bijzondere levenswijsheid in, waar de anderen doorgaans veel aan hebben. Ook dat maakt dat u een echte verbinder bent. En zulke mensen heeft de stad hard nodig.

Beste Arnold en Dien,

De manier waarop u zich al die jaren heeft ingezet voor Utrecht is bewonderenswaardig  en wat mij betreft een voorbeeld voor velen. Dat willen we als gemeente Utrecht graag onderstrepen met een stedelijke onderscheiding.

Met genoegen mag ik bekendmaken dat het gemeentebestuur van Utrecht heeft besloten om u de Speld van de Stad toe te kennen. Van harte gefeliciteerd en heel graag speld ik nu deze bijzondere onderscheiding op.
 
Vraag nu graag de heren Sadek el Ahmadi en Badi el Boudakhani naar voren.

Meneer El Ahmadi, meneer El Boudakhani, beste Sadek en Badi,

Net als Arnold en Dien, bent u al jarenlang betrokken bij het beheer van dit buurthuis. Maar nog veel langer zet u zich in voor de Stichting Tamount. De stichting die al 30 jaar actief is onder wijkwijkbewoners van Marokkaanse afkomst. Deze stichting organiseert bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning voor ouders, huiswerkondersteuning voor schoolgaande kinderen en taallessen Nederlands en Arabisch.

U steekt op allerlei manieren de handen uit de mouwen om dit mogelijk te maken en alles in goede orde te laten verlopen. Bijvoorbeeld door de lokalen klaar te maken en te openen en te sluiten. Eerst elders in de wijk, vanaf 2006 hier in buurthuis De Nieuwe Jutter.

Zodoende raakte u betrokken bij de doorstart van De Nieuwe Jutter. U bent lid geworden van de beheergroep en u helpt mee met allerlei praktische taken, zoals de bardienst. Daarnaast was u gastheer voor de Marokkaanse senioren-inloop, hielp u volop mee met de organisatie van de jaarlijkse Iftar en maakte u deel uit van de buurtvaders-groep van 2001 tot en met 2010. Een waardevol initiatief van  stichting Tamount.

U patrouilleerde diverse malen per week ‘s avonds door de wijk, om toezicht te houden en zo nodig jongeren aan te spreken op hun gedrag.
 
Meneer El Ahmadi, beste Sadek,

Begreep dat u een echt ‘koffiekampioen’ bent. U zet enorm vaak koffie en thee en schenkt die graag voor anderen in. U bent, kortom, gastvrij, hulpvaardig en vriendelijk. Een manusje-van-alles: u helpt met van alles en nog wat. Uw bijdrage is al jarenlang groot en van onschatbare waarde. Een bijdrage die vaak wordt vergeten, omdat u zo bescheiden bent.
 
Meneer Boudakhani, Beste Badi,  

U bent de overbuurman van het buurthuis en komt daarom dagelijks langs om te kijken of het goed gaat. Zelfs ’s avonds, ’s nachts of in het weekend. Als u hier bent dan maakt u graag een praatje met de aanwezige bezoekers en valt vaak spontaan in als barvrijwilliger als dit nodig is. Er kan altijd een beroep op u gedaan worden.

Daarnaast valt uw grote inzet bij het toezicht op. Het kwam – en komt - met enige regelmaat voor, dat jongeren uit de wijk voor de ingang van het buurthuis hangen. Deze jongeren willen ook een plekje, heel begrijpelijk. Maar het valt soms niet mee om in goed contact met deze jongeren te blijven, en hen te attenderen op de huisregels.

U hebt vaak – vanuit een groot gevoel voor verantwoordelijkheid – contact gezocht met deze jongeren. U ging naar ze toe, sprak met hen en probeerde hun gedrag in goede banen te leiden. Vaak met succes.
 
Meneer El Ahmadi, meneer El Boudakhani, Beste Sadek en Badi,

Uw grote en onschatbare inzet voor Utrecht willen we als gemeente Utrecht graag onderstrepen met een stedelijke onderscheiding. Met genoegen mag ik bekendmaken dat het gemeentebestuur heeft besloten om u de Speld van de Stad toe te kennen.

Uw mening