Burgemeester Uitreiking Speld van de Stad aan Cathrien Ruys

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie, 28 januari 2017
 
Dames en heren,

Dank voor uw gastvrijheid hier in De Hoogstraat Revalidatie. Op een steenworp afstand, mevrouw Ruys, van waar u woont. En waar ook uw hart ligt. Namelijk het Wilhelminapark en omgeving. In 1992, dus jaar 25 jaar geleden dus, richtten bewoners van de omgeving van het park een stichting op met het doel het karakter, de sfeer en de kwaliteit van het park te behouden of zelfs te verbeteren. Een stichting die in de loop van de jaren een indrukwekkende balans heeft gevonden tussen een kritische opstelling ten opzichte van de gemeente en een constructieve houding of zelfs een gevoel van bondgenootschap voor dat éne ideaal: een park voor iedereen.

Bij deze stichting, die dit jaar dus 25 jaar bestaat, was u al vele jaren betrokken toen u in 2008 voorzitter werd, mevrouw Ruys. En ook bij u was die balans zichtbaar. Aan de ene kant liet u vaak een kritisch geluid horen. Kort geleden bijvoorbeeld nog over reclamebordjes. Maar aan de andere kant kwam u ook zelf in actie om het park schoon en mooi te houden. U trok er bijvoorbeeld op uit met groepen vrijwilligers voorzien van prikstokken. En u ging op pad om de gebruikers van het park er op te wijzen dat ook zij een rol hebben in een schoon en heel park.

En zo ging het ook op beleidsniveau. Het Bomenplan 2008-2023 was een indrukwekkende coproductie van de Stichting en de gemeente. En u ging er zelf op uit om bij de omwonenden te peilen hoe er wordt gedacht over wensen en ideeën voor de toekomst. En zo bent u in de 8 jaar dat u voorzitter was uitgegroeid tot gezicht van de stichting, gewaardeerd partner voor de gemeente en moeder van het Wilhelminapark.

Dat laatste brengt me bij een tweede reden om nog eens samen met u terug te kijken, mevrouw Ruys. Als moeder van een gehandicapte zoon bent u namelijk ook meer dan gemiddeld actief geweest bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Eerst als lid van de Raad van Toezicht later als secretaris van de Stichting Vrienden. Bij de vriendenstichting werd vooral uw waarde als netwerkster hoog gewaardeerd. Uw naam wordt bijvoorbeeld verbonden aan de ‘Leading Ladies’, een groep sterke vrouwen met grote netwerken, uitermate doorkneed in het werven van fondsen. Mede door u, mevrouw Ruys, had de Vriendenstichting een voorbeeldfunctie toen er na de fusie moest worden gewerkt aan een professionele fondsenwervingsorganisatie voor het UMCU.

Een derde plek waar uw hart ligt, mevrouw Ruys, en waar u zich eveneens, bijna 30 jaar, met hart en ziel voor hebt ingezet, was de Stichting MEEr-Groep. Dat is de koepel van een aantal organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking en hun functioneren in de samenleving. Ook voor de Stichting MEEr-Groep bent u altijd een actief en betrokken bestuurder geweest, en ook bij activiteitencentrum De Wilg (dat ook onder deze koepel viel) kunnen ze daarover meepraten. Want daar hebt u als lid van de Raad van Toezicht actief meegedacht en meegepraat over manieren om mensen met een beperking een zinvolle plek te geven in de samenleving.

Mevrouw Ruys, In 2012 ontving u voor uw vrijwilligerswerk in de Stadsschouwburg een koninklijke onderscheiding. Sindsdien hebt u, omdat u een dagje ouder wordt, uw vrijwilligerswerk geleidelijk aan afgebouwd.

Te meer begrijpelijk omdat u iemand bent die van werk geen half werk maakt. Iedereen kon altijd op uw volle inzet en denkkracht rekenen. Zowel bij de Stichting MEEr-Groep, bij de Vrienden van het WKZ (later UMCU) als bij de Stichting Wilhelminapark wordt met grote bewondering en waardering naar uw jarenlange bijdrage teruggekeken. Die, direct of indirect, ook ten goede is gekomen aan de hele stad. En daarmee kom ik bij de reden mevrouw Ruys, dat het gemeentebestuur van Utrecht heeft besloten de Speld van de Stad Utrecht toe te kennen.